fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Къньо Иванов Тодоров
Антоанета Борисова Ангелакова
Елка Асенова Кирова
Георги Богомилов Георгиев
Деян Илиев Ефтимов
Йовчо Петров Николов
Румяна Лазарова Каракостова
Милка Димитрова Папазова
Виолета Вълчева Рашева
Томислав Вичев
Къна Петрова Бойчева
Милка Гройс
Правда Канева
Марин Калинов
Георги Пейков Георгиев
Стоян Борисов Стоименов
Здравко Танев Николов
Трифон Панайотов Димов
Емил Христов Георгиев
Иван Бончев Иванов
1  2  3  4   >