fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Мария Ганева
Николай Антонов Козаров
Николай Андреев Жишев, Денка Жишева
Нанка Петкова
Кольо Видев Арабаджиев
Ева Баева
Стойна Барева
Христо Костов Карабаджаков
Дунка Герганова
Евдокия Илиева Буржева
Мария Димитрова Арнаудова
Цветан Асенов Йорданов
Ваня Пенева
Дина Сленченко
Кънчо Иванов Марангозов
Стефан Константинов Николов
Жеко Колев Дончев
Иван Методиев Шишков
Лучия Георгиева Дерелиева
Румяна Ташова Оманова
1  2  3  4   >