fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Иван Михайлов Георгиев
Кирил Иванов Ташев
Румяна Любенова Емануилиду
Янка Делчева Иванова (Янка Танева)
Атанас Петков Сиреков
Веселина Георгиева Кръстева-Ибришимова
Иван Михайлов Георгиев
Никола Иванов Стойчев
Пенка Славчева-Боранова
Евгений Асенов Апостолов
Зорка Кирова Вълкова
Недко Георгиев Табаков
Мария Ганева
Николай Антонов Козаров, Бисерка Граматикова
Николай Андреев Жишев, Денка Жишева
Нанка Петкова
Кольо Видев Арабаджиев
Ева Баева
Стойна Барева
Христо Костов Карабаджаков
1  2  3  4  5   >