fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Карти от Колекция „Симов”.
ф. 2115К, оп. 4. Особено ценен
 
виж всички 100 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 9 изображения на документа
 
виж всички 45 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 4 изображения на документа
 Конституция на Българското княжество, приета на 15 май 1893 г. Търново. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 173К, оп. 6, а.е. 3117, л. 1–38. Уникален
 Дефтер (регистър) на съдебните решения на съда в казата Рупчоз за периода 1314–1319 г. по Хиджра (1898–1902 г.). 23 авг. 1898 – 2 февр. 1902 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 822К, оп. 1, а.е. 75, л. 1–97. Особено ценен
 Албум със снимки на българския павилион по време на Международното изложение в Лиеж (Белгия) през 1905 г. Лиеж. [1905 ]. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез.
ф. 3К, оп. 7, а.е. 508, л. 1–16. Особено ценен
 Албум със снимки на българския павилион от Международното изложение в Милано през 1906 г., подарен на княз Фердинанд І. Б. м. [1906]. Оригинал. Ръкопис. Итал. ез.
Ф. 3К, оп. 7, а.е. 505, л. 1–19. Уникален
 Албум „Изгледи от стара и нова София“, подарен от Софийското градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20-годишнината от възшествието му (1907 г.), известен като албум „Стара София“. София, 1907 г.
ф. 3К, оп. 7, а.е. 328, л. 1–47. Уникален
 Албум със снимки от българската секция на Балканското изложение в Лондон през 1907 г., подарен на княз Фердинанд І от Георги Гинев. [Б. м.] [1907]. Оригинал. Ръкопис. Бълг. и англ. ез.
Ф. 3К, оп. 7, а.е. 338, л. 1–31. Уникален
 Манифест за обявяване независимостта на България. 1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 3К, оп. 7, а.е. 314. Уникален
 Българо-турски протокол за признаване на независимостта на България от Османската империя. Цариград. 6 апр. 1909 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез., фр. ез.
Ф. 284К, оп. 2, а.е. 132, л. 1–16. Уникален
 Конституция на Царство България, приета от V ВНС. 1911 г. (Сребърната конституция). Оригинал. Ръкопис.
ф. 284К, оп. 2, а.е. 1, л.1–56 (собствена номерация). Уникален
 Конституция на Царство България, приета от V ВНС. 1911 г. (Сребърната конституция). Оригинал. Ръкопис.
ф. 173К, оп. 6, а.е. 3118, л. 1–56 (собствена номерация). Уникален
 Албум с фотографии на български индустриални предприятия от периода 1887–1912 г., подарен от Съюза на българските индустриалци на цар Фердинанд І по случай 25-годишнината от възшествието му на българския престол. [1912 г.]
ф. 3К, оп. 7, а.е. 511, л. 1–162. Особено ценен
 Договор за мир, сключен между България, Черна гора, Гърция и Сърбия, от една страна, и Османската империя, от друга (Лондонски мирен договор). 17/30 май 1913 г. Лондон. Оригинал. Ръкопис, машинопис. Фр. ез.
Ф. 284К, оп. 2, а.е. 203, л. 1–4. Уникален
 Договор за мир между Румъния, Гърция, Черна гора и Сърбия, от една страна, и България, от друга, подписан в Букурещ. 22–25 юли /3–5 авг. 1913 г., придружен с ратификацията му от румънския крал Карол І от 12 авг./25 авг. 1913 г. и бележка около ратификацията на договора от черногорския княз. 17 авг./ 30 авг. 1913 г. Букурещ. Оригинал. Ръкопис, печатно. Фр. ез., рум. ез.
Ф. 284К, оп. 2, а.е. 217, л. 1–16. Уникален
 Договор за мир между Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия, от една страна, и България, от друга, подписан в Букурещ. 22–25 юли /3–5 авг. 1913 г., придружен с ратификация от страна на гръцкия крал Константин ІІ. 28 юли /10 авг. 1913 г. Букурещ. Атина. Оригинал. Ръкопис, печатно. Фр. ез., гр. ез.
Ф. 284К, оп. 2, а.е. 52, л. 1–10. Уникален
 Конституция на Република България. 12 юли 1991 г. Оригинал. Машинопис, ръкопис.
ф. 117, оп. 46, а.е. 1084, л. 1–129