fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
105Дневник на читалище „Архангел Михаил“ с възвание към гражданите на Шумен за възобновяване дейността на читалището, Устав на читалището и други сведения за дейността му. 1 септ. 1869 – 25 юли 1872 г. Оригинал. Ръкопис. л. 1 гръб: Възвание към гражданите на Шумен за възобновяване на дейността на читалището (1 септ. 1869 г.); л. 2, 13–15, 21–22, 33–36: Списъци на членовете основатели на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен (1869–1872 г.); л. 3: Устав на читалището (1869 г.); л. 7,11,12, 20, 32: Списъци на членовете на читалищното настоятелство (1869–1872 г.); л. 6, 16, 22, 23, 37: Списъци на членовете спомагатели (дарители) (1869–1872 г.); л.4: Списък на вестниците и мебелите, с които трябва да се снабди читалището (1869 г.); л. 19: Списък на подарените книги (Б.д.); л. 28–31: Каталог на читалищните книги (1872 г.); л. 44, 45: Списък на кредиторите на читалището (1872 г.).
ф. 33К, оп. 4, а.е. 1. Особено ценен

виж всички 88 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Мемоарни бележки на Петър Златев Груев – учител от Върбица, Шуменско, за преследването на шуменските въстаници през 1875 г., турските зверства в Герлово и посрещането на руските войски във Върбица. 1880 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 99К, оп. 1, а.е. 118, л. 1–10. Oсобено ценен
 Тетрадка с проучвания и записки на Петър Златев Груев – учител от Върбица, Шуменско за историята на селището. 1880 г. Оригинал. Ръкопис. л. 2–4: Народна песен, след края на текста на песента има надпис: „Из кн[игата] на братя Миладинови“; л. 4–7: Първото слово на П. Груев като учител в с. Петокладенци през 1872 г.; л. 7–19: Народни песни и стихотворения; л. 19–21: Слово за Св. Св. Кирил и Методий. 4 май 1880 г.; л. 22–26: Записки за празнуването на Лазаровден, Гергьовден и Коледа; л. 26–33: „Бележки по разни издирвания за султаните и потурчените българе“; л. 34–37: „Инджята“ – записки за Индже войвода; л. 37–39: „Алтън Стоян войвода от Котел преваря турската хазна (разказ от хайдут Пенко)“; л. 39–41: „За текето в Каратлар“, л. 43–44 „Васил (Турко Василаки)“; л. 44–48: „Градището“ – сведения за местност край Върбица, имената на потурчени села и върбишките султани Гераи.
ф. 99К, оп. 1, а.е. 44. Oсобено ценен
 Съгласително (Учредителен протокол) на Българско акционерно пивоварно дружество – Шумен. 26 окт. 1882 – 17 дек. 1883 г. Оригинал. Ръкопис. л. 1–2: Съгласително (Учредителен протокол) на Българско акционерно пивоварно дружество – Шумен. 26 окт. 1882 г.; л. 2 – гръб: Притурка (анекс) от 7 окт. 1883 г.; л. 2 – гръб, долу, л. 3 и л. 4 – гръб: Нотариална заверка от Костадин Симеонов – нотариус при Шуменския окръжен съд от 17 дек. 1883 г.
ф. 74К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–4. Oсобено ценен
 Снимка на Алеко Константинов, Михаил Такев (в средата), Васил Рашков (първият вляво), околийски управител на Пещера, направена на 11 май 1897 г., няколко часа преди убийството на Алеко Константинов. 11 май 1897 г.
ф. 736К, оп. 1, а.е 38, л. 1. Особено ценен
 Тетрадка на д-р Петър Кърджиев (1868–1963) – лекар и обществен деятел от Шумен, с исторически данни за Шумен и описание на битовите му и демографски особености. 1905 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 637К, оп. 1, а.е. 4, л. 1–49. Особено ценен
 Предсмъртно писмо на Август Димчев Попов от Софийския централен затвор до родителите му в Шумен. 21 юни 1942 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 39К, оп. 1, а.е. 42, л. 1. Особено ценен
 Графично изображение на герба на Шумен, създаден през 1942 г. Художник – Никола Бояджиев, текст – Стилиян Чилингиров. Фотокопие.
ф. 34К, оп.1, а.е. 128, л. 1. Особено ценен
 Спомени на Кузма Димитров Манятски „Доброволчески патила, как потеглихме от Америка и как си разпилехме всичко за да дойдем доброволци да се жертваме за свободата на милата ни Македония в Балканската война 1912 г.“ 28 ян. 1943 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 27 – снимка на Кузма Манятски.
ф. 1К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–27. Особено ценен
 Снимка на оперната певица Люба Величкова (Люба Велич) в ролята на донна Ана („Дон Жуан“, Моцарт), изпратена до Радко Рашков (син на Васил Рашков). Виена. 1947 г.
ф. 736К, оп. 1, а.е. 56, л. 1. Особено ценен
 Снимка на оперната певица Люба Величкова (Люба Велич) в ролята на донна Ана („Дон Жуан“, Моцарт), изпратена до Радко Рашков (син на Васил Рашков). Виена, 1947 г.
ф. 736К, оп. 1, а.е. 56, л. 2. Особено ценен
 Тетрадка на д-р Петър Кърджиев (1868–1963) – лекар и обществен деятел от Шумен, с данни за облеклото, хигиената, говора, образованието, жилищното и политическо състояние на шуменци през 1872–1905 г. Л. 31–35 – спомени за положението в града в навечерието на влизането на руските войски. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 637К, оп. 1, а.е. 5, л. 1–40. Особено ценен
 Тетрадка на д-р Петър Кърджиев (1868–1963) – лекар и обществен деятел от Шумен със спомени и описания на битовите условия и предмети за потребление на шуменци през периода 1872–1905 г. 1950 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 637К, оп. 1, а.е. 6, л. 1–54. Особено ценен
 Тетрадка на д-р Петър Кърджиев (1868–1963) – лекар и обществен деятел от Шумен със спомени и портрети на по-известни шуменци, описания и скици на по-характерни квартали и сгради в Шумен, карти и описание на Шуменското плато и Кьошковете, характерни наречия и старобългарски думи, запазени в шуменския говор. 1950 г. Оригинал. Ръкопис и машинопис.
ф. 637К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–42. Особено ценен
 Скица, изготвена от д-р Петър Кърджиев, на фасадите на къщите по възрожденската улица „Араста“ (дн. „Цар Освободител“) през 1876 г. 1950 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 637К, оп. 1, а.е. 8, л. 1. Уникален
 Снимка на оперната певица Люба Величкова (Люба Велич) в ролята на Тоска („Тоска“, Пучини), изпратена до Радко Рашков (син на Васил Рашков). Полуфигура. Сценичен костюм. 1955 г.
ф. 736К, оп. 1, а.е. 56, л. 3. Особено ценен