fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Ферман, даващ право на ямболски жител да търгува извън границите на империята. Оригинал. Ръкопис. 1834 г. Осм.-тур. ез.
ЧП 35, а.е 4, л. 1. Особено ценен
 Султански берат за свободна търговия с Европа, Индия и др. страни. 1834 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ЧП 11, л. 1, 2. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Протоколна книга на Ямболски околийски смесен съвет. 3 ян. 1880–18 ноем. 1884 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 54, л. 1–79. Особено ценен
 Семейни карти на евреи, съставени от ямболската еврейска община за периода 1943–1949 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 361К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–379. Особено ценен