fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 Печат на Ескиджумайския (Търговищкия) градски съвет. 1878 г. Оригинал. Бълг. и рус. ез.
ф. 45К, оп. 8, а.е. 1, л. 6. Особено ценен
 
виж всички 7 изображения на документа
 Приказна (заповедна) книга на кмета на Градска община – Ески Джумая (Търговище) за назначаване, уволняване и наказания на служители, налагане на глоби, опазване на обществения ред в града и панаира, движение по улиците и др. 2 ян. – 19 дек. 1892 г. Ески Джумая (Търговище). Оригинал. Ръкопис.
Ф. 45К, оп. 3, а.е. 2, л. 1–50. Особено ценен
 Учредителен протокол на Османпазарската (Омуртагската) околийска библиотека. 13 март 1893 г. гр. Осман пазар (Омуртаг). Оригинал. Ръкопис.
Ф. 116К, оп. 2, а.е. 2, л. 2. Особено ценен
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище); обяснителна записка; поемни условия, ведомост на цените, количествена и стойностна сметка за доставка на материали и направа на градска водопроводна мрежа. София. 5–11 авг. 1904 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 4, л. 1–66. Особено ценен
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище). Част: общ план. София. 1 авг. 1904 г. Оригинал.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 11, л. 3. Особено ценен
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище). Част: водопроводна мрежа. София. 12 юли. 1904 г. Оригинал. Туш върху кадастрон и хелиографски копия.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 11, л. 1. Особено ценен
 Регулационен план на уличната мрежа, площадите и дворищата на Ески Джумая (Търговище) и на Ескиджумайския (Търговищкия) панаир. София. 1906 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 781, оп. 6П, а.е. 169, л. 1–2. Особено ценен
 Проект от арх. С. Иванов за сграда на клона на Българска земледелческа банка в Ески Джумая (Търговище). Част: „Странично лице“ (северна фасада). 17 юли 1911 г. София.
120К, оп. 1, а.е. 333, л. 82. Особено ценен
 Проект от арх. С. Иванов за сграда на клона на Българска земледелческа банка в Ески Джумая (Търговище). Част: „Партер“ (разпределение). Авг. 1911 г. София.
120К, оп. 1, а.е. 333, л. 80. Особено ценен
 Проект от арх. С. Иванов за сграда на клона на Българска земледелческа банка в Ески Джумая (Търговище). Част: „Главна фасада“. Авг. 1911 г. София.
120К, оп. 1, а.е. 333, л. 83. Особено ценен
 Проект от арх. С. Иванов за сграда на клона на Българска земледелческа банка в Ески Джумая (Търговище). Част: „Разрез – надлъжен“. Авг. 1911 г. София.
120К, оп. 1, а.е. 333, л. 84. Особено ценен
 Проект от арх. С. Иванов за сграда на клона на Българска земледелческа банка в Ески Джумая (Търговище). Част: „[Южна] фасада“ (части и разрез). Авг. 1911 г. София.
120К, оп. 1, а.е. 333, л. 85. Особено ценен
 Снимка на продуктите (с етикети за вида и грамажа им) от дневната дажба на един човек в руския емигрантски лагер Селемие на полуостров Галиполи. Галиполи, Османска Турция. [1921 г.]. Рус. ез.
ЧП 2372, л. 7. Особено ценен
 Илюстрована пощенска картичка с карикатурно изображение на сюжет от болшевишкия терор в Съюза на съветските социалистически републики и надписи: „Какъ Сталинъ управлява отъ Кремль“ и „Кто и какъ управляетъ русскимъ народомъ“. [София]. Б.д. Оригинал. Печатно. Бълг. и рус. ез.
ф. 114К, оп. 1, а.е. 14, л. 1. Особено ценен
 Илюстрована пощенска картичка с карикатурно изображение на сюжет от болшевишкия терор в Съюза на съветските социалистически републики и надписи: „Грабь награбленное“ и „Ограбилъ грабителите“. [София]. Б.д. Оригинал. Печатно. Бълг. и рус. ез.
ф. 114К, оп. 1, а.е. 14, л. 2. Особено ценен
 Илюстрована пощенска картичка с карикатурно изображение на сюжет от болшевишкия терор в Съюза на съветските социалистически републики и надписи: „Гербъ ІІІ интернацiонала“ и „Гербъ на ІІІ интернационалъ“. [София]. Б.д. Оригинал. Печатно. Бълг. и рус. ез.
ф. 114К, оп. 1, а.е. 14, л. 3. Особено ценен
 Илюстрована пощенска картичка с карикатурно изображение на сюжет от болшевишкия терор в Съюза на съветските социалистически републики и надписи: „Большевицкiя емблемьi“ и „Болшевишката емблема“. [София]. Б.д. Оригинал. Печатно. Бълг. и рус. ез.
ф. 114К, оп. 1, а.е. 14, л. 4. Особено ценен
 Илюстрована пощенска картичка с карикатурно изображение на сюжет от болшевишкия терор в Съюза на съветските социалистически републики и надписи: „Надъ коммунистическимъ раемъ“ и „Надъ комунистическиятъ рай“. [София]. Б.д. Оригинал. Печатно. Бълг. и рус. ез.
ф. 114К, оп. 1, а.е. 14, л. 5. Особено ценен