fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
 
 
виж всички 4 изображения на документа
 Спомени на Христо Шиваров „Бележки за Старозагорското въстание“. [1884]. Оригинал. Ръкопис.
ф. 141К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–74. Особено ценен
 Акт за учредяване на Музикално дружество „Кавал“. Стара Загора. [1897]. Оригинал. Ръкопис.
ф. 29К, оп. 1, а.е. 1, л. 1а. Особено ценен
 Паметна бележка от поп Минчо Кънчев за отношението на турците към българите с препис на заповедта на Евренли Мюдюрю от 1688 г. за погребението на един българин. 5 юли 1901 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 65К, оп. 1, а.е. 5, л. 1. Особено ценен
 Паметна бележка от поп Минчо Кънчев за отношението на турците към българските религиозни обреди. 6 окт. 1902 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 65К, оп. 1, а.е. 6, л. 1. Особено ценен
 Снимка на поп Минчо Кънчев – основател на революционни комитети в Старозагорско, осъден на заточение в Диарбекир, автор на съчинението „Видрица“. Б.д.
ф. 65К, оп. 1, а.е. 7, л. 1. Особено ценен
 Снимка на поп Минчо Кънчев, основател на революционни комитети в Старозагорско, осъден на заточение в Диарбекир, автор на съчинението „Видрица“ със съратника му поп Еньо от с. Гюнели махле (Любенова махала), Старозагорско. Б. д.
ф. 65К, оп. 1, а.е. 8, л. 1. Особено ценен
 Спомени на Анастасия Тошева за учебното дело в България. 16 юни 1906 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 98К, оп. 3, а.е. 1, л. 1–17. Особено ценен
 Портретен образ по снимка на д-р Васил Христов Радославов, министър-председател на България. София. [1916].
ф. 808К, оп. 1, а.е. 29, л. 1. Особено ценен