fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Регистър за кръщения, венчавки и погребения в Католическата Никополска епархия. 1792–1811 г. Оригинал. Ръкопис. Ит. и лат. ез.
ф. 318К, оп. 1, а.е. 91. Уникален
 
виж всички 92 изображения на документа
 
 
виж всички 250 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
 Писмо от русенските граждани до султан Абдул Азис за разрешение за окачване на камбана на църквата „Св. Троица“ в Русе. 28 окт. 1871 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 5, а.е. 4. Особено ценен
 
виж всички 15 изображения на документа
 
 
 Дневник на епископ Климент Бранитски (Васил Друмев) за направените разходи по време на Руско-турската война като викарий на митрополит Григорий, митрополит на Доростолската и Червенската епархия. Русе, юни 1877 – март 1878 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 5, а.е. 2, л. 24–54. Особено ценен
 Писмо от Никола Сакелариев, Димитър Станчоолу и Георги Николов, членове на Русенския революционен комитет, до митрополит Григории с молба за освобождаването им от заточение в Кастамбол. 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 1, а.е. 21 л. 119–120. Особено ценен
 
 Свидетелство на Захари Стоянов, издадено от масонския Върховен съвет на Обединената източна португалска ложа. 1880 г. Оригинал. Порт., англ. и фр. ез.
ф. 12К, оп. 1, а.е. 5. Уникален
 Снимка на Захари Стоянов, Пловдив [1885 г.]
12К, оп. 1, а.е. 23, л. 1. Особено ценен
 Снимка от погребението на Захари Стоянов. 1889 г.
12К, оп. 2, а.е. 15, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Никола Тихов Обретенов с автограф. 19 февр. 1890 г. Бюст.
ф. 59, оп. 1, а.е. 296. Особено ценен
 Първият план на Русе, 1899 г., с автограф на автора инж. Тодор Тонев.
ф. 410К, оп. 1, а.е. 3. Особено ценен
 Табло със снимки на „Основателите на Частния революционен комитет в Русе 1871 г.“ [1901].
12К, оп. 2, а.е. 23, л. 18. Особено ценен
 Снимка на членовете на Русенското поборническо-опълченско дружество по повод откриването на Паметника на свободата в Русе на 11 авг. 1908 г.
ф. 59, оп., 1, а.е. 324. Особено ценен
 Снимка на градския площад непосредствено преди откриването на Паметника на свободата в Русе (женската фигура, символизираща свободата все още е покрита). 11 авг. 1908 г.
ф. 59, оп. 1, а.е. 325. Особено ценен
 Снимка на доброволци към Червен кръст по време на Балканската война, направена в двора на Мъжката гимназия „Княз Борис“ в Русе. 1912–1913 г.
ф. 547К, оп. 2, а.е. 175. Особено ценен
 Снимка на Симеон Петров, участвал в бомбандировките на Одрин, един от първите български летци. Б.д.
618К, оп. 1, а.е. 24. Особено ценен
 Дневник на Иван Попконстантинов от престоя му в Софийския централен затвор (29 апр. – 28 дек. 1945 г). Оригинал. Ръкопис.
633К, оп. 1, а.е. 13, л. 13–74. Особено ценен
 Попконстантинов, Ив. „Стихове от затвора 1944–1946 г.“; стихотворенията са писани в Централния софийски затвор в периода 31 май – 18 окт. 1945 г. Оригинал. Ръкопис.
633К, оп. 1, а.е. 9, л. 1–9. Особено ценен
 Ноти и текстове за песни, писани в Централния софийски затвор. 5 дек. 1945 – юни 1946 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 633К, оп. 1, а.е. 54, л. 1–7. Особено ценен