Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 97 изображения на документа
 Регистър за кръщения в енорията на с. Ореш, 1808-1845 г. Оригинал, ръкопис. Итал. и лат. ез.
ф. 318К, оп. 1, а.е. 92. Особено ценен
 
виж всички 91 изображения на документа
 
 Книга-регистър на българските семейства в Русе по махали, 1853-1857 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 44К, оп. 1, а.е. 84. Особено ценен
 
виж всички 250 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 60 изображения на документа
 
 
 Писмо от русенските граждани до султан Абдул Азис за разрешение за окачване на камбана на църквата „Св. Троица“ в Русе. 28 окт. 1871 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 5, а.е. 4. Особено ценен
 
виж всички 15 изображения на документа
 
 
 
виж всички 74 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 108 изображения на документа
 
 
 
283Снимка на Захари Стоянов, Пловдив [1885 г.]
12К, оп. 1, а.е. 23, л. 3. Особено ценен
 
293Снимка от погребението на Захари Стоянов. 1889 г.
12К, оп. 2, а.е. 9, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Табло със снимки на „Основателите на Частния революционен комитет в Русе 1871 г.“ [1901].
12К, оп. 2, а.е. 23, л. 18. Особено ценен
 
 
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 128 изображения на документа
 
виж всички 17 изображения на документа
 
виж всички 12 изображения на документа