fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Дамаскин от края на ХVІІІ в. с приписка от 1813 година. Оригинал. Ръкопис.
ф. 52К, оп. 1, а.е. 1378, 76 л.. Особено ценен
 Карта на Пловдивска епархия от иконом Константин. 1819 г. Гр. ез.
ф. 958К, оп. 2, а.е. 43, л. 4. Особено ценен
 Снимка на семейството на Благоя Карич. 1868–1869 г.
ф. 1064К, оп. 1, а.е. 95, л. 1. Особено ценен
 Снимка на ученички в Девическото училище в Пловдив. Ок. 1870 г.
ф. 1139, оп. 1, а.е. 25. Особено ценен
 Снимка на княз Фердинанд. 1888 г.
ф. 2660, оп. 1, а.е. 44, л. 1. Особено ценен
 Градоустройствен план на Пловдив, изработен от Йосиф Шнитер. 1891 г.
ф. 1035К, оп. 1, а.е. 10, л. 1. Особено ценен
 План на Първото българско земеделческо-промишлено изложение в Пловдив. Създател: Иван Карастоянов. 1892 г. Оригинал. Печатно.
ф. 1200К, оп. 1, а.е. 39, л. 1. Особено ценен
 Албум, издаден по повод на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив. 1892 г.
ф. 1200К, оп. 1, а.е. 65, л. 1?6. Особено ценен
 Билет от проведената лотария за Първото българско изложение в град Пловдив. 1892 г. Печатно.
ф. 1200К, оп. 1, а.е. 77, л. 1. Особено ценен
 Проект на „Фонтана на Деметра" от Първото българско земеделско-промишлено изложение. Автор: Арналдо Дзоки. 1892 г. Оригинал.
ф. 29К, оп. 4, а.е. 33, л. 23. Особено ценен
 Снимка на княз Фердинанд І при произнасяне на тронно слово в Народното събрание в присъствието на членовете на правителството на К. Стоилов. Дек. 1894 г.
ф. 1035К, оп. 1, а.е. 9. Особено ценен
 Снимка от тържеството по повод полагане основния камък на паметника на Васил Левски в Карлово. 15 май 1903 г.
ф. 1092, оп. 1, а.е. 47. Особено ценен
 Акт по повод освещаване основния камък за паметника на Васил Левски в Карлово. 15 май 1903 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 41К, оп. 1, а.е. 1, л. 74. Уникален
 Снимка от честване на 50-годишната учителска и книгоиздателска дейност на Христо Груев Данов в Пловдив. Май 1905 г.
ЧП № 793, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Борис Сакс Кобург Гота (цар Борис III). 10 ян. 1912 г.
ф. 1121К, оп. 1, а.е. 15. Особено ценен
 Ситуационен план на Куршум хан в Пловдив.
ф. 29К, оп. 5, а.е. 1, л. 304. Особено ценен
 Пощенска картичка с графичен портрет на Иван Вазов, издадена по повод 70 години от рождението и 50 години творческа дейност на народния поет. Окт. 1920 г.
ЧП 783, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Иван Вазов с посвещение за Недко Каблешков. 25 ноем. 1920 г.
ф. 1208К, оп. 1 а.е. 768, л. 1.. Особено ценен
 Снимка на Гьоринг, министър-председател на Прусия, при връчване на награда на Михаил Минчев за представянето му в конните състезания в Аахен – Германия. 1933 г.
ф. 1178К, оп. 1, а.е. 26. Особено ценен
 Проект за герб на Пловдив. Автори: Димитър Куманов и Асен Дочев. 1938 г. Оригинал.
ф. 29К, оп. 2, а. е. 19, л. 22. Особено ценен
 Снимка на макет за паметник на Съединението в Пловдив. [1939 г.]
ф. 1026К, оп. 1, а.е. 35, л. 2. Особено ценен