fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Псалтир. Цетина (дн. Черна гора). 1495 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 1, л. 1–330. Особено ценен
 Евангелие. Москва. 1764 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 2, л. 1–49. Особено ценен
 Псалтир. Б.м. XVIII в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 287, л. 1–276. Особено ценен
 Старозаветен разказ за Яков, жена му Рахил и дванадесетте му сина. Б.м. XVIII–XIX в. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 7, л. 1–30. Особено ценен
 Евангелие. Москва. Началото на XIX в. Църковнославянски ез.
ЧП 204, л. 1–166. Особено ценен
 Молитвеник. [Москва]. Първата половина на ХIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 12К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–23. Особено ценен
 Часослов. Букурещ. 1826 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 72К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–296. Особено ценен
 Псалтикия. Константинопол. 1857 г. Печатно. Ръкопис. Осм.-тур. и църковнославянски ез.
ф. 341К, оп. 2, а.е. 9, л. 1–380. Особено ценен
 Тефтер на Алексо Тричков Мечкарев, ктитор, епитроп, магер и певец в манастира „Св. Спас“ в Батановци. 1864–1885 г. Ръкопис.
ф. 323К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–42. Особено ценен
 Часослов. Белград. 1865 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 214. Особено ценен
 Поучително евангелие. Белград. 1868 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 341К, оп. 2, а.е. 13, л. 1–194. Особено ценен
 Тетрадка-регистър за сключени заеми между жители на Трънска кааза чрез поръчители. 24 февр. 1872 – 5 авг. 1875 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ЧП 195, л. 1–6. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Снимка на Спас Иванов Соколов. София. 1882 г.
ф. 349К, оп. 1, а.е. 157, л. 8. Особено ценен
 Псалтир. Москва. Края на XIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 213, л. 1–194. Особено ценен