fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 250 изображения на документа
 
 
 Литография „БЪЛГАРСКА ВОЕННА СЛАВА. Тържествено провъзгласявание на съединението на Северна и Южна България. Пловдивския гарнизон отиде на 6-ий Септемврий въ дворецътъ на Главния Губернаторъ, обяви, заедно съ цялото население, на Турския Паша, че е сваленъ от властьта,....(изгубен текст) на Южна България и извести на населението въ цялата областъ за станалия превратъ. Всичките градища и села се отзоваха още на същия денъ, че одобряватъ извъ... (изгубен текст)“. Jaschke, Wien. [1885 г.]
ЧП 683, л. 2. Особено ценен
 Снимка на най-близките роднини на Васил Левски, снимани пред паметника му в София в деня на неговото откриване. 22 окт. 1895 г.
ф. 904, оп. 1, а.е. 22, л. 1. Особено ценен
 Регистър за раждания и умирания на Градско общинско управление – Пазарджик. 1 ян. – 31 дек. 1897 г. Печатно с ръкопис. На л. 78 гр. е записан смъртен акт на писателя Алеко Константинов, подписан от свидетеля Михаил Такев. 13 май 1897 г.
ф. 13К, оп. 3, а.е. 46, л. 1–257. Особено ценен
 Диплом за сребърен медал на Абаджийско-еснафското сдружение – Татар Пазарджик от участие в международна изложба на национални костюми в Лондон през 1907 г. Печатно с ръкопис. Анг. ез.
ЧП 682, л. 1. Особено ценен
 Алексиев, Райко. „М. Такев в опозиция“ – дружески шарж (молив и темперни бои). Б. м. 1914 г. Оригинал.
ф. 507К, оп. 1, а.е. 178. Особено ценен