fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 16 изображения на документа
 Протоколна книга от заседания на Ловчанския градски съвет. 9 ян. 1878 – 13 дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. № 25К, оп.1, а.е. 86, л. 4–33. Особено ценен
 
 
 
 Акт за полагане основния камък за построяване зданието на гара Ловеч на жп линията Левски – Ловеч. Окт. 1924 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 25К, оп. 1. а.е. 513, л.1. Особено ценен
 Благодарствени листи от Турското училище в Ловеч до ловешкия поет и общественик Васил Вишневин. 15 ян. 1950 г. Оригинал. Ръкопис. Български, турски и осм.-тур. ез.
ф. 344, оп. 2, а.е. 14, л. 1–2. Особено ценен