fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Църковен требник, отпечатан в Москва през октомври 1789 г.
ЧП 1018, 349 л.. Особено ценен
 Ферман за възстановяване на църквата „Св. Богородица“ – Кюстендил. 1833 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 141К, оп. 1, а.е. 1, л. 4. Особено ценен
 Ферман на султан Абдул Меджид за осигуряване на спокойствие при извършване на религиозни обреди от християнски свещеник в Кюстендил. 1846 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ЧП 63, л. 1. Особено ценен
 Кондика на храм „Свети Димитър“ – Кюстендил с данни за построяването и дейността на храма, с имената на дарителите на суми през епохата на Възраждането и след това. 1865–1943 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 137К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–43. Особено ценен
 Псалтир, отпечатан в Кралския университет в Будапеща. Преди 1866 г. Печатно. Църковнославянски ез.
ЧП 1749, 143 л.. Особено ценен
 Книга за приходите и разходите на Кюстендилско градско управление по месеци за 1878 г. (20 март – дек. 1878 г.). Оригинал. Ръкопис.
ЧП 456, л. 1–14. Особено ценен
 Описна тетрадка на Кюстендилски опълченски комитет за раздадени помощи на доброволческите чети. 1885 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 306К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–8. Особено ценен
 Протоколна книга на Кюстендилски градски общински съвет за 1891 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 25К, оп. 1, а.е. 1, 123 л.. Особено ценен
 Снимка на представители на Кюстендилски окръг на първото изложение в Пловдив през 1892 г.
ф. 269К, оп. 1, а.е. 450, л. 1. Особено ценен
 Регистър за умиранията през 1898 г. в Кюстендил. Ян. – дек. 1898 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 59: смъртен акт на Ильо войвода.
ф. 25К, оп. 1, а.е. 128, л. 1–158. Особено ценен
 Снимка на Гоце Делчев, революционен водач на ВМОРО. 1900 г.
ф. 281К, оп. 1, а.е. 9, л. 1.. Особено ценен
 Летописна книга на Смесената прогимназия – Босилеград. 1917, 1920–1941 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 245К, оп. 1, а.е. 16, л. 1–50.. Особено ценен
 Снимка-картичка на Николай Василиевич Савойски, пръв военен комендант на Кюстендил. 1925 г.
ф. 239К, оп. 2, а.е. 2, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Владимир Димитров – Майстора с мъже от Шишковци, Кюстендилско, сред които е моделът на картината му „Жетвар“. [1936 г.]
ЧП 1365, л. 1. Особено ценен
 Протоколна книга на Отечествения фронт в Босилеград. Авг. – 24 септ. 1944 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1115, оп. 1, а.е. 11, л. 1–5. Особено ценен