fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Владало за получаване право на собственост върху земеделска земя чрез покупко-продажба между жители на селата Хоразлар (дн. Петелово) и Кованлък (дн. Пчеларово) Хасковски окръг. 30 окт. 1884 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 141, л. 1. Особено ценен
 Снимка от общоселски събор в с. Карачкьой, Гюмюрджинско (дн. с. Диони, Гърция) на празника "Илинден" през 1911 г.
ф. 271К, оп. 1, а.е. 333, л. 1. Особено ценен
 Снимка на ген. Васил Петров Делов, „Освободителят на Кърджали“, сниман във фотографско ателие в Пазарджик, опрян на сабята си във военна униформа. 1911 г.
СП 123. Особено ценен
 Снимка от общоселски събор в с. Карачкьой, Гюмюрджинско (дн. с. Диони, Гърция) на празника „Илинден“ през 1911 г. Цели фигури. Празнично традиционно облекло.
ф. 271К, оп. 1, а.е. 333, л. 1. Особено ценен
 Снимка от общоселски събор в с. Кушланли, Гюмюрджинско (дн. с. Ксилагани, Гърция) на празника „Св. Спас“ през 1911 г. Цели фигури. Облечени в български народни носии. Празнично облечени. Селяните са в народни носии. Празнично традиционно облекло.
ф. 271К, оп. 1, а.е. 333, л. 2. Особено ценен
 Снимка на ученици от І-ви гимназиален клас на гимназията в Гюмюрджина (дн. Комотини, Гърция). 22 юни 1915 г. Седнали, цял ръст, ученически униформи.
ф. 881, оп. 1, а.е. 2, л. 1. Особено ценен
 Писмо от средищния директор на училището в с. Диамандово, Кърджалийско до околийския управител в Ардино за напредналия процес на ерозиране на самосъзнанието на българите с мохамеданско вероизповедание в района на училището и предложение за вземане на мерки за ограничаване на този процес. 19 септ. 1939 г. Оригинал. Машинопис.
ф. 17К, оп. 1, а.е. 32, л. 91. Особено ценен
 Окръжно от Околийското мюфтийство в Ардино до свещенослужителите в околията с указание занапред децата на българите с мохамеданско вероизповедание да се кръщават само с български имена. 15 юли 1942 г. Печатно.
ф. 34К, оп. 1, а.е. 1, л. 40. Особено ценен