fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 111 изображения на документа
 
виж всички 151 изображения на документа
 
виж всички 233 изображения на документа
 
виж всички 196 изображения на документа
 
виж всички 225 изображения на документа
 
виж всички 200 изображения на документа
 
виж всички 164 изображения на документа
 
виж всички 250 изображения на документа
 Ведомост (опис) на църковното настоятелство при църквата „Света Троица“ – Добрич, с данни за построяването й през 1858 г. и състоянието й през 1884 г. 9 юни 1884 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 236К, оп. 1, а.е. 3, л. 30 гр.. Особено ценен
 Решения на Кадийство – Хаджиоглу Пазарджик, и др. [1898]–[1904] г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 239К, оп. 1, а.е. 8, л. 1–77. Особено ценен
 Решения на Кадийство – Хаджиоглу Пазарджик, по решаване на наследствени въпроси и др. 1905–1911 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 239К, оп. 1, а.е. 9, л. 1–100. Особено ценен
 Акт от свещеника на с. Владимирово, Добричко, за кръщаване на Дора Габе в същото село. 29 дек. 1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 236К, оп. 1, а.е. 37, л. 133. Особено ценен
 Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич, до Варненската и Преславска митрополия за венчаването на Дора Габе и Боян Пенев през 1909 г. 7 апр. 1909 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 236К, оп. 2, а.е. 77, л. 27. Особено ценен
 Протоколна книга от заседания на Управата на Градско общинско управление – Добрич, за отдаване под наем на общински имоти, преименуване на улиците с румънски имена, по социални, кадрови въпроси и др. Протокол № 20 от 3 юни 1913 г. съдържа данни за окупирането на града от румънски войски през 1913 г. (л. 119–120). 4 ян. – 6 дек. 1913 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 181К, оп. 1, а.е. 58, л. 1–178. Особено ценен
 Заповедна книга на кмета на Градско общинско управление – Балчик, за дейността на управлението, по благоустройствени, кадрови въпроси и др. Заповед № 1 от 20 септ. 1940 г. на първия български кмет на Балчик след освобождението на Южна Добруджа от румънска власт Петър Сотиров Клинчев съдържа данни за встъпването му в длъжност, за издигане на българското знаме и за обявяване на българския език за официален (л. 1). 20 септ. 1940 г. – 22 дек. 1942 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 152К, оп. 1, а.е. 13, л.1–200. Особено ценен
 Снимка на граждани и членове на легиона „Стефан Караджа“ в Добрич по време на тържеството в града по случай освобождаването му от румънска окупация на 25 септ. 1940 г. Цели фигури. Цивилно и военно облекло. 25 септ. 1940 г.
Ф. 299К, оп. 1, а.е. 82, л. 1
 Протоколна книга от заседания на Управата на Градско общинско управление – Добрич, за отдаване под наем на общински имоти, преименуване на улици в града, по социални, финансови въпроси и др. 2 окт. 1940 г. – 31 дек. 1942 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 4–87: протокол № 3 от 6 окт. 1940 г. съдържа данни за тържествено заседание по повод освобождението на града от румънската окупация (в присъствието на чужди посланници, като са цитирани техни речи).
Ф. 181К, оп. 1, а.е. 192, л. 1–127. Особено ценен