fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 72 изображения на документа
 
 
виж всички 44 изображения на документа
 Прошение от терзийския тревненски еснаф до турското правителство за издаване на ферман за изграждане на църква, за която са дарени 3500 гроша. Трявна. 1863 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 283, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Списък на починалите дарители на габровските училища, изготвен от настоятелството на Габровското училище. 18 март 1872 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 670К, оп. 1 , а.е. 96, л. 1. Особено ценен
 
 
 Благодарително от Българското благодетелно братство „Просвещение“ – Цариград на братя Гъдеви от Габрово за дарените средства на Дружеството. 5 май 1872 г. Оригинал. Бланка. Ръкопис, печатно.
ф. 746К, оп. 1, а.е. 30, л. 1. Особено ценен
 
 
 
129Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
130Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 2. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Кондика на Дряновския манастир. 1876–1910 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 177К, оп. 1, а.е. 59, л. 1–11. Особено ценен
 
 Съгласително на Тота Венкова с Габровското училищно настоятелство за назначаването й за учителка в приготовителното (подготвителното) училище за 1 година и с данни за получено възнаграждение до 27 май 1878 г. 13 окт. 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 253К, оп. 1 а.е. 27, л. 42. Особено ценен
 Журнали (протоколи) от заседания на Севлиевския градски управителен съвет с приложени прошения, писма и др. Севлиево, 29 ян. 1878 – 20 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. л. 6, 13, 52 – оплаквания от руски войници за лошото отношение на севлиевци към тях; л. 40 – постъпилите пари от продажбата на кожи, докарани в града при превземането на Ловеч от руската войска да се използват за привременната болница за пострадалите задбалкански бежанци; л. 41 - за таксите за осветление на града; л. 48? за начина за назначаване на член на Градския управителен съвет; л. 86 – решение за преместване на турските гробища от центъра на града и превръщането на мястото в градска градина; л. 123–124 – за отпускане на средства за учене в чужбина на Стефан Иванов Пешев – виден български политик, публицист, юрист (народен представител, министър на правосъдието (1894, 1899–1900, 1913), министър на народното просвещение (1913–1918), по-малък брат на революционера Стефан Пешев (1854–1876).
ф. 6К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–131. Особено ценен
 Протоколна книга на Габровски градски общински съвет. Габрово. 3 ян. 1879 – 14 дек. 1881 г.
ф. 5К, оп. 2, а.е. 49. л. 1–44. Особено ценен
 Протоколна книга на Градско общинско управление – Дряново. 4 юни 1883 – 26 юли 1886 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 17 – препис на акт за предаване-приемане от казничейството на Търновския санджак (административен окръг) на внесени от дряновския управителтурски алтълъци, английски лири, книжни рубли, наполеони и др. 7 март 1878 г.; л. 60?94 – опис на всички недобори (непостъпили в общинската хазна плащания от различни данъци) на населението от 1877 до 1887 г., с имената на данъкоплатците на общинското управление.
Ф. 7К, оп. 1, а.е. 1. л. 1–94. Особено ценен
 Писмо от министъра на народното просвещение до Градско общинско управление – Габрово по завещанието на покойния д-р Никола Василиади с информация за имотите на Василиади в Букурещ и величината на завещанието му – за училища и за трите църкви в Габрово. 18 юни 1886 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 5К, оп.1, а.е. 52, л. 2. Особено ценен
 Протоколна книга на Градско общинско управление – Трявна. 12 ян. 1888 – 24 дек. 1892 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 10 – решение за откриване на два мъжки и един женски класове за учебната 1888/1889 г.; л. 87 – решение за ремонт на часовникова кула, която е пред срутване.
Ф. 8К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–166. Особено ценен
 Регистър за ражданията в Габрово. 12 ян. 1893 – 31 дек. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 5К, оп. 6, а.е. 1, л. 1–129. Особено ценен
 Снимки от пренасянето и погребението на костите на Васил Евстатиев Априлов в присъствие на пълномощника на душеприказчиците С. Стомоняков, учители и учениците при Априловската гимназия. 2–4 окт. 1897 г.
ф. 425К, оп. 1, а.е. 138, л. 1–2. Особено ценен
 Снимка от погребението на костите на Васил Евстатиев Априлов в присъствие на пълномощника на душеприказчиците, С. Стомоняков, учители и учениците при Априловската гимназия. 4 окт. 1897 г.
ф. 746К, оп. 5, а.е. 29, л. 1. Особено ценен
 Снимка с изглед от старо Габрово. 1899 г.
ф. 746К, оп. 5, а.е. 131, л. 1. Особено ценен
 Летописна книга на Априловска гимназия – Габрово. 25 авг. 1911 – септ. 1959 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 62 – тържествено откриване паметника на Васил Априлов по случай 100-годишнината от откриване на първото светско училище в България с присъствие на височайши гости от цялата страна и с предаване по радиото (1 ноем. 1935 г.).
150К, оп. 4, а.е. 27, л. 1?96. Особено ценен
 Портрет на Рачо Тихолов – известен иконописец от Габрово, нарисуван от Константин Щъркелов. Габрово. 1911 г. Оригинал.
ф. 746К, оп. 1, а.е. 111, л. 1. Особено ценен