fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Протоколна книга от заседанията на Градския съвет – Враца. 4 ян. до 16 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 28 К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–29. Особено ценен
 Свидетелство, издадено от завеждащия Канцеларията по гражданските дела при Главнокомандващия на действащата армия полк. Соболев, на екзарх Антим І за свободно движение и съдействие при нужда. Сан Стефано. 5 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 381К, оп. 1, а.е. 529, л. 1. Особено ценен
 Църковен регистър за раждане и кръщения на с. Мраморен, Врачанско. Оригинал. Ръкопис. 1881–1897 г.
ф. 477К, оп. 2, а.е 15, л. 1–26 . Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на село Джурилово (дн. Нивянин) – раждане и умиране. 1894 г. Ръкопис. Оригинал.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–44. Особено ценен
 Църковен регистър за венчаване на с. Мраморен, Врачанско. Оригинал. Ръкопис. 1898–1940 г.
ф. 477К, оп. 2, а.е 18, л. 1–75. Особено ценен
 Писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров от Враца относно изпращане на събраните от Александров пушки и муниции за организацията чрез Димитър Стефанов – делегат на вътрешната организация. София. 19/21 септ. 1902 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 229К, оп.1, а.е. 9, л. 1. Особено ценен
 Писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров от Враца относно получаване на изпратените от него „матеряли“ (пушки и муниции) за организацията, както и за получаването на писмо и сметка за стойността им, обсъждане въпроса относно начина на заплащането им и поръчение за закупуване на „още такава стока“. София. 19/3 окт. 1902 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 229К, оп.1, а.е. 9, л. 2. Особено ценен
 Дневник на Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО. 1903–1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 617К, оп. 1, а.е. 1. Особено ценен
 Докторска дисертация на монсеньор Евгений Босилков, защитена в Рим през 1931 г. Оригинал. Ръкопис. Лат. ез.
ф. 69К, оп. 1, а.е. 133, л. 1–109. Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на град Враца – женитба. 1935 г. Ръкопис. Оригинал.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 10, л. 1–70. Особено ценен