fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
8План на Видин от 1730 г. Оригинал. Нем. ез.
ф. 1306, оп. 1, а.е. 1, л. 1. Уникален

виж всички 3 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 434 изображения на документа
 
виж всички 175 изображения на документа
 Книга за изходящата кореспонденция (копирна книга) на Видинската църковно-народна община, епархийския съвет, църковно-училищното настоятелство и Видинското църковно настоятелство. 23 юли 1872 – 29 април 1897 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп.1, а.е. 1, л. 1–707. Уникален
 
127Снимка на Екзарх Антим І. 1872 г.
ф. 10К, оп. 2, а.е. 233, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 62 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
318Снимка от погребението на Алеко Константинов. 1897 г.
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 20. Особено ценен
 
 Свидетелство за раждане на Юлиус Маркус Пинкас (Жул Паскин), издадено от Видинското израилско синагогално настоятелство. 16 ноем. 1908 г. Оригинал. Бланка с ръкопис.
ф. 9К, оп. 1, а.е. 213, л. 147. Особено ценен