fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
8План на Видин от 1730 г. Оригинал. Нем. ез.
ф. 1306, оп. 1, а.е. 1, л. 1. Уникален

виж всички 3 изображения на документа
 
 
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 434 изображения на документа
 
виж всички 175 изображения на документа
 Книга за изходящата кореспонденция (копирна книга) на Видинската църковно-народна община, епархийския съвет, църковно-училищното настоятелство и Видинското църковно настоятелство. 23 юли 1872 – 29 април 1897 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп.1, а.е. 1, л. 1–707. Уникален
 
127Снимка на Екзарх Антим І. 1872 г.
ф. 10К, оп. 2, а.е. 233, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 Снимка на Екзарх Антим І с регалии. 1872 г. Константинопол. Фотограф Basile Kargopoulo.
ф. 1306, оп. 1, а.е. 22, л. 1. Особено ценен
 Протоколна книга на Градско общинско управление – Видин с решения по разрешаване на спорове между граждани за продажба на движими и недвижими имоти, за заплащане на извършена работа и други. 5 апр. – 13 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 17К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–28. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Снимка на Найчо Цанов (четвърти) в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. Анастас П. Белковски – „Фотография и артистика".
ф. 19К, оп.1, а.е. 163, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Найчо Цанов (вторият от ляво надясно) в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. Анастас П. Белковски – „Фотография и артистика".
ф. 19К, оп.1, а.е. 163, л. 2. Особено ценен
 Снимка на Найчо Цанов (пети от ляво надясно) в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. Анастас П. Белковски – „Фотография и артистика".
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 3. Особено ценен
 Снимка на Найчо Цанов (втори от ляво надясно) в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. Анастас П. Белковски – „Фотография и артистика".
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 4. Особено ценен
 Снимка на Найчо Цанов (пръв от дясно наляво) в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. Анастас П. Белковски – „Фотография и артистика".
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 5. Особено ценен
 Снимка на учредителите на първото бюро на Демократическата партия във Видин през 1895 г., сред които са Петко Каравелов и Найчо Цанов. Пролетта на 1895 г.
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 19. Особено ценен
 Снимка от погребението на Алеко Константинов. 1897 г.
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 20. Особено ценен
 Снимка от откриването на паметника на загиналите румънски войници за Освобождението на България през Руско-турската война край с. Иново. 12 ян. 1898 г.
ф. 122К, оп. 1, а.е. 329, л. 1. Особено ценен
 Свидетелство за раждане на Юлиус Маркус Пинкас (Жул Паскин), издадено от Видинското израилско синагогално настоятелство. 16 ноем. 1908 г. Оригинал. Бланка с ръкопис.
ф. 9К, оп. 1, а.е. 213, л. 147. Особено ценен
 Проект за паметник-мавзолей на първия български екзарх Антим І във Видин. Апр. 1927 г. Оригинал.
ф. 10К, оп. 2, а.е. 227, л. 89. Особено ценен