fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
13Гръцки миней от 1777 г. Оригинал. Печатно. Гр. ез.
ф. 435К, оп. 1, а.е. 133, л. 1–135. Особено ценен

виж всички 276 изображения на документа
 
 
 Снимка на участници в национално-освободителните борби, между които са Балин Стоянов, Тодор Комитов, Парашкев Марчев, Петко Киряков, Рафаил Мойсеев, Тодор Икономов, Атанас Узунов, Стоян Шивачев, д-р Странски и др. 1879 г.
ф. 1539, оп. 1, а.е. 21, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Жозеф Бонал – английски консул в Бургас по време на Руско-турската освободителна война 1877–1879 г. Б.д.
ф. 803К, оп. 1, а.е. 118, л. 2. Особено ценен
 Съдебно решение на Османския съд за издаване на смъртна присъда и за отменянето й на Димитър Арнаудов – участник в Македоно-Одринското опълчение и в Илинденско-Преображенското въстание. 1903 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 787К, оп. 1, а.е. 6, л. 3. Особено ценен
 Снимка на Жозеф Бонал – английски консул в Бургас по време на Руско-турската освободителна война 1877–1879 г. [1903 г.].
ф. 803К, оп. 1, а.е. 118, л. 1. Особено ценен
 Снимка от тържественото освещаване на Бургаското пристанище в присъствието на княз Фердинанд І. 1903 г.
ф. 811К, оп. 1, а.е. 29, л. 1. Особено ценен