fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Акт на комисия с българо-турско представителство за приемане и предаване сградата на турския градски съвет – Варна, на документи, пари и инвентар. Варна, 23 окт. 1878 г. Препис. Ръкопис. Рус. и осм.-тур. ез.
ф. 58К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–2. Особено ценен
 Писмо от Захари Стоянов до Отон Иванов с 11 въпроса относно Баташкото въстание (за Бенковски, Волов, Петър Горанов, броя на башибозука, броя на избитите в Батак, името на черквата, в която е станало клането в Батак, кой ден е най-голямата битка, за пратениците Вранко Димитров и Петър Квалджиев и др.). Пловдив. 1 септ. 1883 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп. 1, а.е. 6, л. 2. Особено ценен
 Писмо от Отон Иванов до Захари Стоянов с отговори на въпросите, поставени му от З. Стоянов относно Баташкото въстание. [след 1 септ. 1883 г.]. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп. 1, а.е. 6, л. 3–4. Особено ценен
 „Кратки бележки за въстанието 1876 г.“ Мемоарни бележки на Отон Иванов за Априлското въстание. [Варна]. [Преди 9 ноем. 1883 г.]. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп. 1, а.е. 6, л. 20–40. Особено ценен
 Снимка от строежа на двореца Евксиноград. [1885 г.]
ф. 711К, оп. 1, а.е. 108, л. 1. Особено ценен
 Албум със снимки, изготвен при завършване строежа на Варненското и Евксиноградското пристанища като паметен подарък за акционерите на "Безименното акционерно дружество за направата на Варненското пристанище" (БАД) в началото на XX в. [1895–1906].
ф. 48К, оп. 1, а.е. 37, л. 1–55. Особено ценен
 Спомен на Георги В. Илчев за събитията в Панагюрище по време на Съединението. София. Преди март 1896 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 77К, оп. 1, а.е. 23, л. 4–8. Особено ценен
 План от Антон Новак на част от изграждащата се Морска градина във Варна с означаване на алеите, тревните площи и наименованията на растенията. 1896 г. Оригинал.
ф. 739К, оп. 1, а.е. 15, л. 1. Особено ценен
 Скица от Антон Новак на част от изграждащата се Морска градина във Варна. [1896 г.] Оригинал. Ръкопис.
ф. 739К, оп. 1, а.е. 16, л. 4. Особено ценен
 Писмо от Отон Иванов до Стоян Заимов с бележки по организирането на Априлското въстание в района на Пловдив, Панагюрище и Батак, ролята на Отон Иванов за организиране на комитетската полиция, връзките му с Бенковски и Волов. Варна. 10 юли 1900 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп. 1, а.е. 7, л. 23–26. Особено ценен
 Снимка от строежа на сградата на Аквариума във Варна. 18 май 1906 г.
ф. 711К, оп. 1, а.е. 29, л. 1. Особено ценен
 Проект на инж. Г. Бърнев за изграждане на „Алея на Българското Възраждане“ в Морската градина във Варна. 25 юли 1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 740К, оп. 1, а.е. 22, л. 1. Особено ценен