YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Велико Търново


 Дирекция "Регионален държавен архив"  със седалище Велико Търново, включва като отдели държавните архиви в областните центрове Велико ТърновоГабровоРусеРазград и Силистра. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.
         Регионален държавен архив – Велико Търново се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.


Директор: Ивелина Димитрова

гр. Велико Търново  5000
ул. "Читалищна" № 2, п.к. 138
Тел.: 062/ 62 17 30
e-mail: I.Karailieva@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049