Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Документалното богатство на Пазарджишки окръг. 
Справочник (1833–1944). 
Част І.Документалното богатство на Пазарджишки окръг. Справочник (1833–1944). Част І. (PDF 8,41 Mb)
1969 г., Пазарджик
Справочникът представя съхраняваните в архива 477 фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство и архитектура; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Кредит и спестовност; 9. Културно-просветни и здравни учреждения; 10. Обществени, политически, професионални, спортни и други организации; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения:Списък на невключените в справочника архивни фондове и частични постъпления.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1975)Пътеводител на архивните фондове (1944–1975) (PDF 29,67 Mb)
1984 г., Пазарджик
Пътеводителят представя 723 анотирани архивни фонда от периода след 1944 г. В приложен списък са включени други 138 фонда, съдържащи документи с по-незначителен характер. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство. Комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси. Спестовно, кредитно и застрахователно дело; 9. Просвета. Наука. Култура.; 10. Здравеопазване; 11. Лични фондове. Приложения: Списък на употребяваните съкращения; Именен указател; Географски указател;


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"