fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944)Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944) (PDF 7,57 Mb)
1980 г., Габрово
Пътеводителят съдържа 666 анотирани архивни фонда и списък на останалите комплектувани в архива 161 фонда от периода до 1944 г. Информацията е систематизирана по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовно дело; 8. Просвета, бит и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход и колекции. Приложения: Научно-справочен апарат и публикации на ОДА; Именен указател; Указател на географските имена; Въпросно-предметен указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"