Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І. С., 1976.

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ. С., 1977.

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ. С. 1978.


Инвентарни описи

Личен фонд Тодор Костадинов Попов, № 1710, гр. Съединение и личен фонд Иван Кръстев Стойчев, № 1075K, Пловдив и № 012-І, В.Търново. Съст. А. Маринов, И. Коев, Пловдив – В.Търново, 1985.

Усъвършенстван инвентарен опис № 1 на ф. 40 – Щаб на Действащата армия (1912–1945 г.), В.Търново, 1999 г. Научно-справочна библиотека – ЦВА, инв. № 16910.
 

Каталози в поредицата „Военни-архивни известия“

Детронацията на Александър Батенберг и русофилските бунтове в България (1886–1890 г.). Съст. Д. Тангълов, Т. Евтимов, кн. 1, ВИ, С., 1986 г.

Бунтове и недоволства на фронта и в тила (1915–1918 г.). Войнишкото въстание 1918 г. Съст. Л. Петрова, Ив. Коев, кн. 2, С., 1987 г.

Еврейски работни групи в Трудова повинност 1941–1945 г. Тематичен каталог. Съст. В. Димова, Д. Вачева, М. Русева, С., 2008.

Български военнослужещи, загинали и погребани в Македония през войните 1912–1945 г. Тематичен каталог.  Съст. А. Маринова, В. Димова, Г. Стоянова, Г. Луков, Д. Вачева, М. Русева, М. Калчева, С., 2008.
 

Документални сборници

Независимостта на България и Българската армия. Документален сборник. Издание на CD. В. Търново, 2003.

Отечествената война на България 1944–1945 г. Документи и материали. Съст. Й. Вангелов, Т. Евтимов, Л. Петрова, Д. Тангълов. Т. 1–4, С., 1978–1982.

Подбрани извори и документи за българската военна история. Съст. Д. Тангълов, Т. Евтимов. Т. 2–3, С., 1984–1986.

Българо-турски военни отношения през Първата световна война 1914–1918 г. Съст. И. Коев. С., 2004.

Действията на българската армия в Родопите и Беломорска Тракия през Балканската война 1912–1913 г. Подбрани документи. Съст. И. Коев, Е. Димитрова, М. Димоларева, ВИ, С., 2013, 335 с.

Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата Югославска армия през Втората световна война. Съст. М. Михов, Ал. Гребенаров, С., 2016, 498 с.

Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Съст. В. Лечев, В. Търново, 2018, 294 с.

Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Втора част. Съст. В. Лечев, В. Търново, 2019, 299 с.
 

Други издания

50 години Централен военен архив – В.Търново. Юбилейна книга. Съст. В. Димова, М. Калчева, Г. Луков, С. Радев. Варна, 2001.

Загиналите великотърновци във войните 1877–1878 г., 1912–1913 г., 1915–1918 г. Съвместно издание на ЦВА, НВУ „В. Левски“ и РИМ – В. Търново. В. Търново, 2003.

Стефан Паприков „Сръбско – българската война 1885“. Съст. И. Иванов, М. Тодоракова, С., 687 с.

Македоно-Одринското опълчение 1912–1913 г. Личен състав, С., 2006, 895 с.
 

По-значими трудове на други автори, съставени изключително по документи на ЦВА

Р. Руменин. Българското опълчение 1877–1878 г. Личен състав. С., 1978.

Р. Руменин. Офицерският корпус в България 1878–1944 г. Т. 1–7, С., 1996.

Т. Христозов. Имена изсечени в стомана. С., 1983.

Н. Драганов. Небесни бисери (жени с криле ). В. Търново, 2003.

Н. Драганов, Й. Цанков, Д. Димов. Летяхме ние с нашето си време. Именник на българските пилоти 1911–2003 г. В. Търново, 2004.

А. Стефанова. Мисия „Камбоджа“ обагрена с кръв. ВИ, С., 2016, 183 с.

Ив. Павлевски. 58-ми, забравеният героичен полк. С., 2016, 399 с.

П. Бойчев, Р. Симеонов. Те загинаха за Добруджа. С., 2016.

А. Прокопиев. Свищовци. Бойният път на 33-и пехотен Свищовски полк. Изд. Диамант, 2018, 328 с.


Дигитални колекции

Войните на България (1878–1945 г.)

фотоАрхив.bg

Промяната 1989. Преди и след