fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І. С., 1976.

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ. С., 1977.

Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ. С. 1978.


Инвентарни описи

Личен фонд Тодор Костадинов Попов, № 1710, гр. Съединение и личен фонд Иван Кръстев Стойчев, № 1075K, Пловдив и № 012-І, В.Търново. Съст. А. Маринов, И. Коев, Пловдив – В.Търново, 1985.

Усъвършенстван инвентарен опис № 1 на ф. 40 – Щаб на Действащата армия (1912–1945 г.), В.Търново, 1999 г. Научно-справочна библиотека – ЦВА, инв. № 16910.
 

Каталози в поредицата „Военни-архивни известия“

Детронацията на Александър Батенберг и русофилските бунтове в България ( 1886–1890 г.). Съст. Д. Тангълов, Т. Евтимов, кн. 1, ВИ, С., 1986 г.

Бунтове и недоволства на фронта и в тила (1915–1918 г.). Войнишкото въстание 1918 г. Съст. Л. Петрова, Ив. Коев, кн. 2, С., 1987 г.
 

Документални сборници

Независимостта на България и Българската армия. Документален сборник. Издание на CD. В. Търново, 2003.

Отечествената война на България 1944–1945 г. Документи и материали. Съст. Й. Вангелов, Т. Евтимов, Л. Петрова, Д. Тангълов. Т. 1–4, С., 1978–1982.

Подбрани извори и документи за българската военна история. Съст. Д. Тангълов, Т. Евтимов. Т. 2–3, С., 1984–1986.

Българо-турски военни отношения през Първата световна война 1914–1918 г. Съст. И. Коев. С., 2004.
 

Други издания

50 години Централен военен архив – В.Търново. Юбилейна книга. Съст. В. Димова, М. Калчева, Г. Луков, С. Радев. Варна, 2001.

Загиналите великотърновци във войните 1877–1878 г., 1912–1913 г., 1915–1918 г. Съвместно издание на ЦВА, НВУ „В. Левски“ и РИМ – В. Търново. В. Търново, 2003.
 

По-значими трудове на други автори, съставени изключително по документи на ЦВА

Р. Руменин. Българското опълчение 1877–1878 г. Личен състав. С., 1978.

Р. Руменин. Офицерският корпус в България 1878–1944 г. Т. 1–7, С., 1996.

Т. Христозов. Имена изсечени в стомана. С., 1983.

Н. Драганов. Небесни бисери (жени с криле ). В. Търново, 2003.

Н. Драганов, Й. Цанков, Д. Димов. Летяхме ние с нашето си време. Именник на българските пилоти 1911–2003 г. В. Търново, 2004.