Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Фондове


Ст. Стамболов и съратници. Букурещ, ноември 1876г.

В Държавен военноисторически архив се съхраняват различни по вид документи: укази, заповеди, наредби, циркуляри, разпореждания, доклади, преписки, сведения, планове, бойни дневници и други. Те отразяват мирновременния и военновременен живот във Въоръжените сили на Република България от 1877 г. до наши дни.

Най-интересни и най-търсени са фондовете на Българското опълчение (ф. 42к); Българската земска войска (ф. 42л); Министерството на войната (ф. 1); Щаба на войската (ф. 22) и Щаба на действащата армия (ф.40) и Отделение „Военни музеи, паметници и гробове“ (ф. 39).

Указ № 183 на Регентите Ст. Стамболов, П. Каравелов и С. Муткуров за закриване длъжността “Главнокомандващ Българската армия”. София, 31 август 1886г.Особено ценни са документите от периода на Освободителната война 1877–1878 г., по формирането на Българското опълчение и участието му заедно с руските войски в боевете при Стара Загора и Шейново, отбраната на Шипка, както и документите по създаването на Българската земска войска, числения състав, въоръжението и обучението на младата българска армия.

Неоценимо богатство са документите, отразяващи патриотизма и безстрашието на българския воин в епичните битки при Сливница, Драгоман, Пирот, Цариброд и др. през Сръбско-българската война 1885 г., стремлението на българския народ към национално обединение, безпримерния героизъм и саможертва в годините на Балканските, Първата и Втора световни войни.

Интерес представляват съхраняваните документи в личните фондове на значими за военната ни история личности, сред които: ген. Георги Вазов, ген. Иван Колев, ген. Никола Жеков, ген. Иван Сарафов и други.

Съхранени са множество документи за организацията и бойния състав на армията през войните, участието й в обществено-политическия живот на страната, ролята й като политическа институция и фактор на социалното развитие, превръщането й в стожер на националната независимост.

Списък на фондовете

Приказ по военното ведомство № 243. София, 31 май 1891 г. Писмо на Ст. Стамболов до З. Стоянов