fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ДРУГИ ИЗДАНИЯ НА ДААЮбилейна книга "Държавните архиви". По повод 50 години от излизането на Указ № 515/10 октомври 1951 г. ГУА при МС. С. 2001. 
Разказва историята на българските архиви – от идеята и първите проекти за тяхното създаване след Освобождението до наши дни. Съдържа статии за националната архивна система като цяло и за отделните архиви в страната, хроника от дати и събития, богат илюстративен материал – снимки от живота на архивите и репродукции на някои от най-ценните документи, съхранявани в тях.
 


Освобождението на българи от Вардарска Македония - военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война. С., 2016.


>>


Документален сборник „Българите и Голямата война". С., 2016.


>>


Отношенията между България и Черна гора 1878-1913 г. Сборник документи. С., 2015.


>>


Фритьоф Нансен и България. С., 2014.


>>


135 години българо-руски дипломатически отношения. С., 2014.


>>


Документална изложба „Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи 1943“. С., 2013.


>>


Десталинизацията. Дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953–1964. С., 2013.


>>


Апостолка на новото изкуство. Бистра Винарова (1890–1977). С., 2013.


>>


Стефан Паприков. Сръбско-българската война 1885 г. С., 2011.


>>


Тефтер на делата. Протоколна книга на Видинската църковно-народна община 1870-1880. С. 2010.


>>


Малко Търново. Странджа. Енциклопедичен справочник. С., 2009.


>>


Брошура „Началата на българския парламентаризъм". С., 2009.


>>


Юбилеен лист „Българската независимост" по повод 100 години от обявяването на Независимостта на България.


>>


К. П. Мисирков. Дневник (5.VІІ. – 30.VІІІ. 1913). С., 2008.


>>


Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов. С., 2007.


>>


Юбилейна книга „Централният държавен архив". 


>>


Юбилеен лист „Българската екзархия" по повод 135 години от провъзгласяването на самостойната българска църква.


>>


Юбилеен лист „Българският паметник" по повод 125 години от Освобождението на България.


>>


Юбилейна брошура „100 години от Илинденско-Преображенското въстание 1903–2003". С., 2003.


>>


Мустафа Кемал Ататюрк и българо-турските отношения в документи (1913–1938). Анкара, 2002.


>>

1  2   >