fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


сп. "Архивен преглед"


Списание "АРХИВЕН ПРЕГЛЕД" е научно-методическо и информационно издание, съдържащо актуална информация за архивното дело и документознанието в България и по света. Излиза в годините от 1954 до 1984, и от 1986 г. до днес. Периодичност – два броя годишно.


Съдържание на сп. "АРХИВЕН ПРЕГЛЕД"  1954-2014 г. 
 

 Сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2015
15.09.2016

>>

Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2014
15.07.2016

>>

сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2014
15.07.2016

>>

сп. "Архивен преглед". Кн. 2/2013
20.01.2016

>>

сп. "Архивен преглед". Кн. 1/2013
25.06.2014

>>

сп. "Архивен преглед". Кн. 2/2012
25.06.2014

>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1/2012


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 2/2011. Юбилеен брой.


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1/2011


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2010


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1-2/2010


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2009


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1-2/2009


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2008


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1-2/2008


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2007


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1-2/2007


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2006


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 1-2/2006


>>

сп."Архивен преглед". Кн. 3-4/2005


>>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >