Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


30000001Русефонд 410Kопис 1а.е. 16лист 3
Портретна снимка на Матю Македонски. Русе. Полуфигура. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. 1931 г.

30000002Русефонд 410Kопис 1а.е. 6лист 1
Снимка на гроба на Любен Каравелов. Русе. Черно-бяло фотокопие. 24 юли 1903 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000003Русефонд 410Kопис 1а.е. 18лист 1
Снимка на мъжкия хор при Русенското театрално музикално дружество „Лира“. Русе. Цели фигури. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. Май 1897 г.

30000004Русефонд 410Kопис 1а.е. 23лист 1
Снимка на членовете на Русенския окръжен съд. Русе. Полуфигури. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. 1893 г.

30000005Русефонд 410Kопис 1а.е. 24лист 1
Снимка от откриване на Електроцентралата в Русе. Цели фигури. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. 1917 г.

30000006Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 62
Заповед на княз Дондуков-Корсаков за военното управление на Княжество България и Източна Румелия. Апр. 1879 г.

30000007Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 64
Заповед на княз Дондуков-Корсаков за назначаване на окръжни управители в България. 16 апр. 1879 г.

30000008Русефонд опис 1а.е. 296лист 1
Снимка на Никола Обретенов с автограф. Русе. Полуфигура. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. 14 февр. 1890 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 Русефонд опис 1а.е. 294лист 1
Снимка на Христо Македонски, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и в Сръбско-турската война 1876 г. София. Полуфигура. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. Б.д.

30000012Русефонд 630Kопис 1а.е. 8лист 345
Портретна снимка на Стоян Михайловски. София. Полуфигура. Цивилно облекло. Черно-бяло фотокопие. 1920 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000014Русефонд 410Kопис 1а.е. 4лист 1
План на Русе. Б. д.

30000015Русефонд 1Kопис 1а.е. 228лист 5
Рапорт от русенския градски началник до русенския окръжен управител за участието на народния представител Панайот Хитов в политически митинг. 3 май 1894 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000016Русефонд 410Kопис 1а.е. 28лист 4
Снимка от откриването на жп гара Велико Търново. Цели фигури. Черно-бяло фотокопие. 8 окт. 1900 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000020Русефонд 12Kопис 1а.е. 9лист 18-19
Писмо-молба от Баба Тонка Обретенова до Главната квартира на Руската армия, написано от Захари Стоянов, за освобождаването на сина й Ангел Обретенов и другарите му от заточение в крепостта Сен Жан д'Акр (Акия). 21 авг. 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000026Русефонд 1Kопис 1а.е. 266лист 29-30
Телеграма от В. Рашов, директор на полицията в Тутракан, до министъра на вътрешните дела за окупацията на града. 22 дек. 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000027Русефонд 1Kопис 1а.е. 266лист 61
Прокламация от главнокомандващите на съюзническите войски до добруджанското население (изпратена за сведение до Министерството на вътрешните дела в София). 28 дек. 1918 г.

30000028Русефонд 1Kопис 1а.е. 266лист 62-67
Телеграма от началника на полицията Брашованов до окръжния управител в Русе за окупиране на Силистра (препратена до правителството в София). [Дек. 1918 г.]
  виж всички 6 изображения на документа        
30000029Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 290
Писмо от Министър-председателя до Русенския окръжен управител във връзка със субсидиране на румънската преса в Букурещ. 3 февр. 1919 г.

30000031Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 88
Заповед на управляващия отдел „Вътрешни дела“ генерал-майор Грессер за назначаване на Драган Цанков за варненски губернатор. 26 май 1879 г.

30000032Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 41-42
Заповед на княз Дондуков-Корсаков за назначаване на служители към митниците в страната. 1 март 1879 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000033Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 114
Донесение от тутраканския околийски началник до русенския окръжен управител за назначаване на нова администрация в окупираните селища. 21 юни 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000034Русефонд 102Kопис 1а.е. 134лист 89
Писмо от русенския губернатор до председателя на Апелативния съд за отпътуването на австро-унгарския генерален консул от Русе. 8 септ. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000035Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 134
Протокол на Русенската окръжна постоянна комисия с решение за изплащане заплатите на административните служители в окупираните селища. 9 юли 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000036Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 227, 232
Протоколи-извлечения на Централния добруджански народен съвет – Варна за създаване на комисия за подпомагане на бежанците от Добруджа. 7 авг. 1919 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000037Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 230
Протокол на Русенската окръжна комисия за подпомагане на добруджанските бежанци за създаване на участъкови комисии в селата Кеманлар (Исперих) и Балбунар (Кубрат). 9 авг. 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000038Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 259-260
Писмо от новосформирания Граждански комитет за защита на Силистра до русенския окръжен управител за целите на организацията. 10 дек. 1918 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000039Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 216
Молба от секретар-бирниците на селските общини от Южна Добруджа до Министерството на вътрешните работи за осигуряване на заплатите им. 1 ноем. 1919 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000040Русефонд 1Kопис 1а.е. 267лист 234
Протокол на Русенската окръжна комисия за подпомагане бежанците от Добруджа за назначаване куриери на организацията. 25 авг. 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000041Русефонд 1Kопис 1а.е. 266лист 20
Телеграма от тутраканския директор на полицията Вл. Рачев до Русенския окръжен управител за пристигането в Тутракан на румънски администратори. 20 дек. 1918 г.

30000042Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 85-86
Писмо от д-р Ив. Д. Огнянов, председател на Централния добруджански народен съвет, гр. Бабадаг, Румъния, до митрополит Василий Доростолски и Червенски за необходимостта от български свещеници. 10 окт. 1917 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000043Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 131-132
Молба от тулчанските граждани до митрополит Василий Доростолски и Червенски за назначаване на свещеник. 28 ян. 1918 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000044Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 162
Писмо от тулчанския свещеник до митрополит Василий Доростолски и Червенски за управлението на църквите и училищата в Северна Добруджа. 1 апр. 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000045Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 170-172
Писмо от тулчанския свещеник до митрополит Василий Доростолски и Червенски със сведения за етническия състав на населението в града и християнските храмове. 12 апр. 1918 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
30000046Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 200-205
Писмо от тулчанския свещеник до митрополит Василий Доростолски и Червенски със сведения за състоянието на църквите в енорията. 21 юни 1918 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
30000047Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 213-214
Писмо от тулчанския свещеник до митрополит Василий Доростолски и Червенски със сведения за Кокошкия мъжки манастир. 1918 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000048Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 385-387а
Рапорт от Велико П. Друмев, свещеник в с. Старо село, Тутраканско, до архиерейския наместник в Тутракан за арестуването му на 16 април 1916 г. 28 апр. 1918 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
30000049Русефонд 43Kопис 1а.е. 610лист 388-391
„Страданията ми като интерн[ир]ан в Румъния (9 август 1916 – 11 март 1918 г.)“ от свещеник Борис Данев и др. жители на с. Кадъ кьой (с. Малък Преславец, Силистренско). Б. д.
  виж всички 7 изображения на документа        
30000050Русефонд 102Kопис 1а.е. 134лист 7
Писмо от русенския губернатор до председателя на Русенския губернски съд с предложение за членове на съда. 8 дек. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000051Русефонд 102Kопис 1а.е. 134лист 10
Писмо от русенския губернатор до председателя на Русенския губернски съд за откриването на русенския търговски съд. 14 дек. 1878 г.

30000052Русефонд 102Kопис 1а.е. 134лист 97
Писмо от министъра на финансите [Григор] Начович до председателя на Русенския губернски съд за финансиране на губернската канцелария. 17 септ. 1879 г.

30000053Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 84
Заповед на професор Марин Дринов, управляващ отдел на Народното просвещение и духовните дела за назначаване на инспектори в Народните училища. 25 май 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000054Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 95
Заповед на княз Дондуков-Корсаков за назначаване на хаджи Иванчо х. Пенчович за член на Висшия съдебен състав. 8 май 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000055РусеЧП 369лист 1
Снимка от строителството на шосето Русе – Велико Търново и ремонта на моста над р. Янтра. 1924 г.

30000056Русефонд 1Kопис 1а.е. 16лист 34
Заповед на княз Дондуков-Корсаков за назначаване на членове на централното митническо управление. 16 февр. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000057Русефонд 43Kопис 1а.е. 1590лист 3-10
Реч, произнесена от митрополит Григорий Доростолски и Червенски в църквата „Св. Троица“ в Русе при пристигането му в града като пръв български владика. 25 авг. 1872 г.
  виж всички 15 изображения на документа        
30000058Русефонд опис 1а.е. 280лист 1
Портретна снимка на Видинския митрополит Неофит. Б. д.

30000060Русефонд 547Kопис 2а.е. 114лист 2
Писмо от митрополит Михаил Доростолски и Червенски от Русе до екзарх Стефан в София за назначаването на йеромонах Максим за протосингел в Русе. Б. д.

30000062Русефонд опис 1а.е. 166лист 10
Портретна снимка на епископ Нестор Смоленски. Б. д.

30000063РусеЧП 260лист 1
Портретна снимка на Русенския гръцки митрополит Синесий. Б. д.

30000065Русефонд опис 1а.е. 163лист 1
Групова снимка от посрещането на митрополит Стефан Софийски в Босилеград, Сърбия. 1941 г.

30000066Русефонд 547Kопис 2а.е. 186лист 1
Покана от Светия Синод до митрополит Михаил Доростолски и Червенски за участието му в интронизацията на патриарх Кирил. Б. д.

30000067Русефонд опис 1а.е. 305лист 1-6
Завещание на патриарх Кирил и протокол по обявяването му. 12 март 1962 – 14 февр. 1973 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
30000068Русефонд опис 1а.е. 274лист 1
Портретна снимка на Американски, Канадски и Австралийски епископ Кирил (Йончев). 4 ноем. 1967 г.

30000069Русефонд опис 1а.е. 325лист 15-17
Акт на Светия Синод за избирането на митрополит Максим Ловчански за патриарх на Българската православна църква. 4 юли 1971 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000073Русефонд опис 1а.е. 163лист 7
Портретна снимка на Московския митрополит Филарет Дроздов. Б. д.

30000075Русефонд 547Kопис 2а.е. 132лист 1
Писмо от Църковното настоятелство на Македоно-българската православна църква „Свети Илия“ от гр. Акрон, Охайо, САЩ до митрополит Михаил Доростолски и Червенски в Русе за хода на църковните работи там. Б. д.

30000077Русефонд опис 1а.е. 287лист 1
Портретна снимка на протоиерей Никола Далакчиев. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000078Русефонд 43Kопис 1а.е. 114лист 31-32
Шифрована телеграма от митрополит Климент Търновски от София до митрополит Григорий Доростолски и Червенски в Русе за отлагане от Високата порта издаването бератите на владиците в Македония с приложена разшифровка. 31 март 1885 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000079Русефонд 43Kопис 1а.е. 42лист 4-5
Писмо от министъра на външните работи и изповеданията Драган Цанков от София до митрополит Григорий Доростолски и Червенски в [София] за съставяне нов законопроект за църковното управление на Княжество България. 2 апр. 1880 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000080Русефонд 43Kопис 1а.е. 42лист 14-15
Циркулярно писмо от Министерството на външните работи и изповеданията от София до митрополит Григорий Доростолски и Червенски в Русе за прилагане в действие на Привременните правила за духовно управление. 12 юли 1880 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000081Русефонд 44Kопис 1а.е. 86лист 10
Писмо от протосингел Нил Изворов до Русенската българска църковна народна община за ревизия на сметките му като владишки наместник след изгонването на митрополит Синесий. 28 дек. 1863 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000082Русефонд опис 1а.е. 321лист 1
Групова снимка на участниците в Българския църковен народен събор в Цариград. [1871 г.]

30000083Русефонд 547Kопис 2а.е. 6лист 1-2
Диплома за завършване на Киевската духовна академия от Димитър Тодоров Чавдаров, бъдещ митрополит Михаил Доростолски и Червенски. 21 ноем. 1910 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000084Русефонд 547Kопис 2а.е. 120лист 9
Писмо от екзарх Стефан от София до митрополит Михаил Доростолски и Червенски в Русе за даване на съгласие от митрополита да разработи богословско-философска тема за включване в издание на Светия Синод. 20 окт. 1947 г.

30000085Русефонд 547Kопис 2а.е. 214лист 1
Обръщение от Светия Синод в Цариград към българското християнско население за вярност към султанското правителство. 1 май 1877 г.

30000086Русефонд 547Kопис 2а.е. 214лист 3-4
Писмо от митрополит Григорий Доростолски и Червенски от Русе до неговия протосингел архимандрит Василий за това, че свещениците в катедралната църква „Света Троица“ не водели метрическите книги. 1 септ. 1889 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000087Русефонд 547Kопис 2а.е. 214лист 6
Писмо от митрополит Григорий Доростолски и Червенски от Русе до неговия протосингел архимандрит Василий за заместване на митрополита, поради присъствие на заседания на Светия Синод. 27 септ. 1890 г.

30000088Русефонд 634Kопис 1а.е. 56лист 1-5
Изказване на митрополит Стефан Софийски пред международна християнска конференция. Б. д.
  виж всички 5 изображения на документа        
30000089РусеЧП 341лист 1
Послание от Велешкия митрополит Авксентий до българското християнско население за благонравен живот. 7 ян. 1865 г.

30000092Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 2-3
Писмо от Захари Стоянов от Русе до Никола Обретенов по лични въпроси. 10 апр. 1880 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000093Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 4
Писмо от Захари Стоянов от Русе до Никола Обретенов със сведения за техни известни приятели. 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000094Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 6
Писмо от Захари Стоянов от Русе до Никола Обретенов в София със сведение за поместена биография на баба Тонка Обретенова в руско периодическо списание. 11 апр.1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000095Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 21-22
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов във Враца за отпуснатите му 60 турски лири за отпечатването на „Записки по българските въстания“. 24 дек. 1883 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000096Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 24
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе със сведение за излизането на първия брой на в. „Съединение“. 1 ян. 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000097Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 30
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за спомените на Христо Иванов – Големия и Стоян Заимов, които З. Стоянов ще използва в „Записки по българските въстания“. 8 ян. 1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000098Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 32
Писмо от Анастасия З. Стоянова от Пловдив до брат й Никола Обретенов в Русе за оздравяването на болния Захари Стоянов. 13 февр. 1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000099Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 33
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до брат й Никола Обретенов в Русе за книжовния и политическия живот в страната. 23 февр.1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000100Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 35
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за желанието му да напусне Пловдив, за да може да напише „Записки по българските въстания“. 6 март 1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000101Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 37
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за изпратен от З. Стоянов портрет на Любен Каравелов. 9 март 1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000102Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 38
Изрезка от вестник с критическа статия за книгата на Ла Боеси „За своеволното робство“. Б. д.

30000103Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 40 ?
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за живота, който З. Стоянов води в Пловдив. 10 апр. 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000104Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 40 ?
Писмо от Анастасия З. Стоянова от Пловдив до брат й Никола Обретенов в Русе за живота им със Захари в Пловдив. 14 апр. 1883 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000105Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 52
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов Русе за публикациите във вестника на Тодор Хаджистанчев „Славянин“. 3 окт. 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000106Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 54
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов в Русе за книжовния живот в страната. 29 септ. 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000107Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 58
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за книжовния и политическия живот в България. 22 ноем. 1882 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000108Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 66
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов за неблагополучно роденото дете от жена му Анастасия. 22 дек. 1882 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000109Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 68
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов за новите творчески и издателски търсения на З. Стоянов. 25 дек. 1882 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000110Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 70
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе с искане на сведения за видни революционни дейци, за които ще пише в новите си книги. 29 дек. 1882 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000111Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 81
Писмо от Анастасия З. Стоянова от София до брат й Никола Обретенов в Русе за новия живот, който водят със Захари Стоянов при преместването им в София. 20 окт. 1888 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
 Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 86
Писмо на Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов за продадените екземпляри от книгата му за В. Левски. 13 февр. 1884 г.

30000113Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 90
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов за отрицателни отзиви в руски вестници за книгата му за В. Левски и за „Записки по българските въстания“. 15 ноем. 1884 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000114Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 92
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов за книжовния и политическия живот в страната. 25 дек. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000115Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 94
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за неговите писателски и издателски изяви. 24 дек. 1884 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
30000116Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 102-103
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за женитбата на Н. Обретенов. 26 ян. 1885 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
30000117Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 104
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов в Русе за жената на Н. Обретенов и изданията на З. Стоянов. 21 февр. 1885 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
30000121Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 109
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов за разпространението на „Записки по българските въстания“. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
30000122Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 109
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов за разпространението на книгите му в страната и организиране на празник в памет на Христо Ботев.

30000124Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 112
Писмо от Захари Стоянов от Пловдив до Никола Обретенов за излизането на в. „Борба“. 20 юни 1885 г.

30000126Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 115
Писмо от Захари Стоянов до Никола Обретенов за живота на Захари и Анастасия. 7 февр. 1886 г.

30000127Русефонд 11Kопис 1а.е. 4лист 117
Писмо от Захари Стоянов от Русе до Никола Обретенов за политическите страсти в страната и закупуването на печатница от Наталия Каравелова със съдружник З. Стоянов. 15 юли 1886 г.
  виж всички 4 изображения на документа