Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


25000001Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 102лист 1
Снимка на Михаил Такев, министър на вътрешните работи в правителството на Ал. Малинов, обявило Независимостта на България на 22 септември 1908 г. 8 окт. 1890 г.

25000002Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 166лист 1
Пощенска картичка със снимка на цар Фердинанд и министрите от правителството на Александър Малинов по време на обявяване Независимостта на България на 22 септември 1908 г. [след 22 септ. 1908 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
25000003Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 117лист 1
Снимка на министрите от кабинета на Александър Малинов, обявил Независимостта на България на 22 септември 1908 г. във ВеликоТърново. От ляво надясно: Андрей Ляпчев, ген. Данаил Николаев, Никола Мушанов, Александър Малинов, Калинков (чиновник), Стефан Паприков, Иван Салабашев и Михаил Такев. 1908 г.

25000004Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 167лист 1
Пощенска картичка с портрети-шаржове на министрите от кабинета на Александър Малинов, обявил Независимостта на България на 22 септември 1908 г. във Велико Търново. [след 22 септ. 1908 г.]

25000005Пазарджикфонд 372Kопис 1а.е. 30лист 1
Юбилейна пощенска картичка с портретите на цар Фердинанд и министрите от кабинета на Александър Малинов, обявил Независимостта на България на 22 септември 1908 г. във Велико Търново. Б. д.

25000006Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 1-5
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжните управители в страната, за уреждане на всенародни тържества по повод обявената Независимост на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
25000007Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 13
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до Вътрешното министерство в София, за уреждане на всенародни тържества по повод обявената Независимост на България. 22 септ. 1908 г.

25000008Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 70лист 1-3
Телеграма от Г. Бъчваров, гл. секретар на Министерството на вътрешните работи, до М. Такев, министър на вътрешните работи, за организирани митинги-шествия в София и Пловдив по повод обявената Независимост на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
25000009Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 14
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжния управител на Стара Загора, по повод предвижването на цар Фердинанд, министрите от правителството и председателя на Народното събрание от Велико Търново до София. 22 септ. 1908 г.

25000010Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 15-16
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до кмета на София и Вътрешното министерство за уреждане на тържествено посрещане на 28 септ. 1908 г. в София на цар Фердинанд, обявил Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000011Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 17
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжните управители в страната, за вмъкване в печатните екземпляри на Манифеста към българския народ на фразата – „Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 г., двадесет и втората година от нашето царуване“. 22 септ. 1908 г.

25000012Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 20
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до околийския началник в Дряново за тържествено посрещане на 23 септември 1908 г. в Дряново на цар Фердинанд и министрите от правителството, обявили Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.

25000013Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 18-19
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до околийския началник и кмета на Габрово за тържествено посрещане и организиране пренощуването на 23 септември 1908 г. на цар Фердинанд и министрите от правителството, обявили Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000014Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 22
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжния управител в Стара Загора, за тържествено посрещане на 24 септември 1908 г. на цар Фердинанд и министрите от правителството, обявили Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.

25000015Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 23
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжния управител и кмета на Пловдив, за тържествено посрещане на 25 септември 1908 г. на цар Фердинанд и министрите от правителството, обявили Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.

25000016Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 70лист 4-6
Телеграма от Г. Бъчваров, гл. секретар на Министерството на вътрешните работи, до М. Такев – министър на вътрешните работи, за организирани митинги-шествия в Южна България по повод обявената Независимост на България. 23 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
25000017Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 432лист 43
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от Турция. 7 апр. 1909 г.

25000018Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 73лист 1
Телеграма от министър-председателя Александър Малинов до министрите М. Такев и Н. Мушанов по повод признаване Независимостта на България от руския император. 8 апр. 1909 г.

25000019Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 432лист 40
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от руския император. 8 апр. 1909 г.

25000020Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 61лист 2
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от Англия. 11 апр. 1909 г.

25000021Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 61лист 4
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от Франция. 11 апр. 1909 г.

25000022Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 61лист 3
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от Италия. 13 апр. 1909 г.

25000023Пазарджикфонд 16Kопис 1а.е. 61лист 5
Телеграма от окръжния управител на Пловдив до околийския началник в Панагюрище за разгласяване признаването на Независимостта на България от Австро-Унгария. 14 апр. 1909 г.

25000024Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 71лист 6-8
Телеграма от М. Такев, министър на вътрешните работи, до окръжните управители в страната, по повод първото посещение на цар Фердинанд в Русия след обявената Независимост на България, с подписа на М. Такев. Б. д.
  виж всички 3 изображения на документа        
25000025Пазарджикфонд 453Kопис 1а.е. 189лист 1
Писмо от Поборнико-опълченското дружество на IV-ти революционен окръг – Пазарджик до Стоимен Хаджиилиев за награждаването му с Кръст за Независимостта на България за участието му в Априлското въстание през 1876 г. 20 дек. 1910 г.

25000026Пазарджикфонд 393Kопис 1а.е. 132лист 1
Писмо от председателя на Административния съвет на квартал „Успение“ в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) до касиера на Татарпазарджишки окръг за отпускане 1000 гроша за заплати на председателя и членовете на Административния съвет: Константин Величков, Иван С. Войводов, Петър Горанов, Тодор Влайков. Т. Пазарджик. 25 март 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000027Пазарджикфонд 453Kопис 1а.е. 104лист 1
Писмо от председателя на Татарпазарджишкия градски съвет до хаджи Рашко Хаджиилиев за включването му в състава на Комисията за финансов контрол. Т. Пазарджик. 19 дек. 1878 г.

25000028Пазарджикфонд 447Kопис 1а.е. 54лист 6
Поръчително на Сотир поп Петров от Татар Пазарджик за заемане на общинска длъжност. Т. Пазарджик. 9 септ. 1879 г.

25000029Пазарджикфонд 453Kопис 1а.е. 106лист 1-2
Благодарствен адрес от кмета на Татар Пазарджик до преминаващите през града офицери и войници от Шейновския полк, участвали в Сръбско-българската война. Т. Пазарджик. 19 дек. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000030Пазарджикфонд 859опис 1а.е. 20лист 1-3
Карти за самоличност със снимки на Любомир Левичаров, издадени от Татарпазарджишкото градско общинско управление. 23 апр. 1925 – 5 ноем. 1928 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
25000031Пазарджикфонд 1033опис 2а.е. 48лист 1
Снимка на служителите при Финансовото отделение на Татарпазарджишкото градско общинско управление. Цели и полуфигури. Прави и седнали. Официално градско облекло. Т. Пазарджик. Оригинал. 16/22 см. Фото К. Тачев. [1933 г.]

25000032Пазарджикфонд 779опис 2а.е. 22лист 1
Снимка на Георги П. Кендеров – кмет на Пазарджик, в работния му кабинет. Полуфигура. Официално градско облекло. Пазарджик. 1936 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 Пазарджикфонд 779опис 1а.е. 10лист
Снимка на Георги П. Кендеров като гл. секретар на МВРНЗ, сред членовете на УС на Съюза на общинските служители в България, заседавал на 28–31 януари 1939 г. Цели фигури. Официално градско облекло. София. Пред сградата, в която се е помещавал Съюзът. 28 ян. 1939 г.

 Пазарджикфонд 779опис 1а.е. 11лист
Снимка на Георги П. Кендеров като гл. секретар на МВРНЗ, сред участниците в XX-то общо годишно събрание на Съюза на общинските служители в България, състояло се на 9–11 юли 1939 г. Цели и полуфигури. Официално градско облекло. София. 9 юли 1939 г.

25000035ПазарджикЧП 598лист 2
Пощенска картичка с изглед от Пазарджик. Вдясно, първата сграда, е на Българското училищно настоятелство, в която се е помещавало кметството. [1940 г.]

25000036Пазарджикфонд 202Kопис 1а.е. 17лист 1
Патент на Ал. Божилов и „Н. Татарлиев и Сие“ за производство на растителни масла, издадено от Пазарджишкото градско общинско управление. 30 юни 1939 г.

25000037Пазарджикфонд 19Kопис 1а.е. 21лист 13
Карта за регистриране на бръснарница „Динко“, издадена от Пазарджишкото градско общинско управление. 27 дек. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 ПазарджикЧП 598лист
Снимка на служителите на пожарната команда в гр. Пещера с обоза и оборудването. Цели и полуфигури. Военно и полуградско облекло. Пещера. Оригинал. 13/16 см. 19 септ. 1909 г.

 Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 127лист 1
Снимка от полагане основния камък за паметник на Михаил Такев в Пещера. Цели и полуфигури. Официално градско облекло. Пещера. 1920 г.

25000040Пазарджикфонд 16Kопис 2а.е. 8лист 55
Карта на Панагюрска околия. с. Стрелча. Оригинал. Чертеж, инженерно платно. М 1:500 000. 31 май 1940 г.

25000041Пазарджикфонд 13Kопис 1а.е. 75лист 8
Заповед № 662 от председателя на Общинската тричленна комисия в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) за забрана на „всякакви увеселения, театри, концерти и кинематографически представления“, поради поставените тежки условия на Ньойския мирен договор. 26 септ. 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000042Пазарджикфонд 13Kопис 1а.е. 75лист 9
Заповед от председателя на Общинската тричленна комисия в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) за провеждане на мирно траурно шествие против Ньойския мирен договор на 30 септември. 29 септ. 1919 г.

25000043Пазарджикфонд 201Kопис 3а.е. 18лист 82
Заповед от председателя на Общинската тричленна комисия в с. Стрелча (дн. гр.) за провеждане на мирно траурно шествие против Ньойския мирен договор на 30 септември. 30 септ. 1919 г.

25000044Пазарджикфонд 95опис 2а.е. 9лист 1
Летописна книга на II прогимназия „Стефан Захариев“ в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), с данни че 30 септември 1919 г. е бил неучебен траурен ден, поради подписването на Ньойския мирен договор. 30 септ. 1919 г.

25000045ПазарджикЧП 69лист 1-2
Окръжно от Централния акционен комитет за борба против Ньойския мирен договор в София до председателя на читалище „Виделина“ – Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) за обявяване 27 ноември за национален „протестен ден“ и за провеждане на протестната акция вместо на 27 ноември – на 29 ноември (неделя) от 10 ½ часа сутринта в цялата страна. 21 окт. 1931 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
25000046ПазарджикЧП 69лист 3
Снимка от митинг против Ньойския мирен договор пред читалище „Виделина“ – Татар Пазарджик (дн. Пазарджик). Цели и полуфигури. Градско облекло. 23,5/14,5 см. 29 ноем. 1931 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000047Пазарджикфонд 13Kопис 1а.е. 90лист 111
Заповед № 398 от кмета на Пазарджик градът да бъде празнично украсен на 1 и 2 август 1938 г., поради подписано споразумение на 31 юли в гр. Солун, за отпадане на чл. 4 от Ньойския договор за военни ограничения и възобновяване правото на България на редовна армия. 1 авг. 1938 г.

25000048ПазарджикЧП 419лист 1
Свидетелство за покупко-продажба на имот в с. Пищигово, заверено от кмета с печата на Старейшинския съвет. 17 март 1879 г.

25000049Пазарджикфонд 359Kопис 1а.е. 1лист 5
Свидетелство за доказване на недвижима собственост в гр. Панагюрище пред Панагюрския мирови съд, заверено от председателя на Градския съвет. 7 юни 1879 г.

25000050Пазарджикфонд 359Kопис 1а.е. 1лист 1
Свидетелство за доказване собственост на земеделски имот в с. Поибрене пред Панагюрския мирови съд, подписано от кмета на селото и заверено с печати на Старейшинския съвет и Мировия съд. 10 юли 1879 г.

25000051Пазарджикфонд 359Kопис 1а.е. 1лист 1а
Писмо от кмета на с. Мечка (дн. Оборище) до председателя на Панагюрска околия относно невъзможността да изпратят за свидетел в Панагюрския мирови съд жител на селото, поради заетостта му от страна на общината в полската работа. 23 юли 1879 г.

25000052Пазарджикфонд 473Kопис 1а.е. 39лист 1
„Патент“ на Алекса Даскалов от Директора на правосъдието в Пловдив за назначаването му за член на Углавното отделение при Департаменталното съдилище в Татар Пазарджик. 1 дек. 1879 г.

25000053Пазарджикфонд 473Kопис 1а.е. 35лист 1
Писмо от председателя на Татарпазарджишкото департаментално съдилище – Гражданско отделение, до Алекса Даскалов, с което го уведомява за назначаването му на длъжност „съдник на Татарпазарджишка околия“. 1 дек. 1880 г.

25000054Пазарджикфонд 447Kопис 1а.е. 55лист 2
Ведомост за получаване на заплати от бирника в Ихтиманска околия и служителите в канцеларията за месец октомври 1879 г. 31 окт. 1879 г.

25000055Пазарджикфонд 447Kопис 1а.е. 21лист 1-2
Данъчен бюлетин, издаден от Татарпазарджишката община на Иван Чунчев за платени данъци. 23 авг. 1888 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000056Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 1лист 2
Пълномощно за получаване на пощата от разсилния на Окръжния съд в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) – Гражданско отделение. 1 февр. 1880 г.

25000057Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 2лист 90
Писмо от лекаря на Татарпазарджишка околия до началника на Телеграфо-пощенската станция в града, с молба да предава пощата на аптекаря. 17 ян. 1881 г.

25000058Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 2лист 91
Пълномощно за получаване на пощата от градския комисар на общината в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), с подпис на кмета и печат. 30 ян. 1881 г.

25000059Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 2лист 92
Пълномощно за получаване на пощата от разсилния на Татарпазарджишкото окръжно прокурорство, с печат и подписа на прокурора Хинек Майер (провел разследването за смъртта на писателя Алеко Константинов). 10 февр. 1881 г.

25000060Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 2лист 11
Писмо от командира на 3-та Татарпазарджишка дружина от Милицията на Източна Румелия до началника на Телеграфо-пощенската станция в града, с молба за получаване на препис от телеграма. 1 апр. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000061Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 2лист 88
Пълномощно за получаване пощата на Татарпазарджишкото окръжно архиерейско наместничество, подписано от архиерейския наместник хаджи поп Георги Тилев (известен поборник). 18 юни 1881 г.

25000062Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 12лист 50
Свидетелство от околийския началник на Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), с което удостоверява самоличността на кмета на с. Момина клисура, с подпис и печат. 28 март 1885 г.

25000063Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 12лист 4
Писмо от коменданта на Татарпазарджишкото военно управление до началника на Телеграфо-пощенската станция в града, с уверение че е засилен патрулът около станцията и че им предоставят „една пушка и 60 патрона“. 10 септ. 1885 г.

25000064Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 22лист 2, 15
Служебен списък на началника на Телеграфо-пощенската станция в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), с данни за възраст, месторождение, образование, клас, заемани длъжности. 10 авг. 1886 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
25000065Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 22лист 71
Писмо от директора на Главно управление на пощите и телеграфите – София до началника на Телеграфо-пощенската станция в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) за назначаване на вакантната длъжност пощальон към станцията. 28 март 1887 г.

25000066Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 14лист 65, 67
Уведомително писмо от началника на Телеграфо-пощенското управление на Южна България – Пловдив до началника на Телеграфо-пощенската станция в Белово за изпратен текст на чл. 117 от Публично-административния правилник за пощите и телеграфите, засягащ служебната клетва и препис на текста. 30 окт. – 1 ноем. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000067Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 177лист 258
Клетвено обещание на пощенски служител от Телеграфо-пощенската станция в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), съгласно текст от Държавен вестник, бр. 243/28 януари 1922 г. 24 юни 1928 г.

25000068Пазарджикфонд 429Kопис 1а.е. 5лист 1-2
Споразумение за финансовите и работни условия между изпълнителите на строежа на казарма за 3-та Татарпазарджишка дружина. Юли 1881 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
25000069Пазарджикфонд 329Kопис 1а.е. 2лист 147
Скица на новопостроения мост над р. Тополница в с. Поибрене, изготвена от участъковия трасировач в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик). 25 юли 1934 г.

25000070Пазарджикфонд 26Kопис 1а.е. 48лист 2-4
Заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве, утвърждаваща решението на Общински съвет (ОбС) – Пещера да дари общинско място на Главна дирекция на народното здраве за построяване на детски санаториум за гръдоболни с приложени заверен препис на протокол №38/25 декември 1939 г. на ОбС – Пещера и скица на мястото. 25 дек. 1939 г.; 24 септ. – 8 окт. 1940 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
25000071Пазарджикфонд 314Kопис 1а.е. 1лист 3
Писмо от кмета на с. Каменица (дн. Велинград) до Българска земеделска и кооперативна банка – клон Пещера за отпускане на общински заем от 1 000 000 лв. по наредбата „за подпомагане постройката на горски пътища“. 21 септ. 1940 г.

25000072Пазарджикфонд 26Kопис 1а.е. 39лист 5-8
Писмо от кмета на Община Пещера до председателя на Гръцко-българската емиграционна подкомисия относно твърдението й за съществували гръцка община, църква и училище в гр. Пещера и претенции за собственост върху имоти, принадлежащи на църковния храм „Св. Богородица“ с приложена заверена протестна декларация от енориашите на църквата, с подписи на църковните настоятели и енориашите. 12–13 май 1927 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
25000073ПазарджикЧП 598лист 1
Пощенска картичка с изглед от Пазарджик. В центъра, сградата в най-едър план е на Българската земеделска и коореративна банка. [1940 г.]

25000074ПазарджикЧП 598лист 3
Пощенска картичка с изглед от Пазарджик. В центъра, сградата с кулата е на Телеграфо-пощенската станция (наричана днес Старата поща), а крайната сграда вляво е Окръжният затвор. [1940 г.]

25000075Пазарджикфонд 359Kопис 1а.е. 1лист 6
Свидетелство за доказване на недвижима собственост в град Панагюрище пред Панагюрския мирови съд, заверено от председателя на Градския съвет. 18 септ. 1879 г.

25000076Пазарджикфонд 447Kопис 1а.е. 21лист 3
Данъчен бюлетин, издаден от Татарпазарджишката община, на Иван Чунчев за платени данъци. 28 апр. 1889 г.

25000077Пазарджикфонд 380Kопис 1а.е. 1лист 31
Пълномощнo за получаване на пощата от разсилния на Окръжния съд в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) – Углавно отделениe. 2 февр. 1880 г.

25000078Пазарджикфонд 329Kопис 1а.е. 2лист 148
Извлечение от регулационния план на с. Поибрене, Панагюрска околия, издадено от Пловдивското окръжно инженерство във връзка с изменение на улична регулация в селото. [Юни] 1934 г.

25000079Пазарджикфонд 329Kопис 1а.е. 2лист 149
Протокол с решение на Общинския съвет на с. Поибрене, Панагюрска околия за изменение на улична регулация във връзка със строежа на мост над р. Тополница. 13 май 1934 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000080Пазарджикфонд 314Kопис 1а.е. 1лист 6
Сведение от кмета на с. Каменица (дн. Велинград) за бюджетните приходи и разходи на общината за 1937–1940 г., изпратено до Българска земеделска и кооперативна банка – клон Пещера във връзка с иск за отпускане заем на общината. 10 окт. 1940 г.

25000081Пазарджикфонд 314Kопис 1а.е. 1лист 12
Уведомително писмо от началника на Кредитно отделение на Българска земеделска и кооперативна банка – София до клона на банката в Пещера, че е одобрено отпускането на искания заем от 1 000 000 лв. на Община – с. Каменица (дн. Велинград), по наредбата „за подпомагане постройката на горски пътища“. 30 окт. 1940 г.

25000082Пазарджикфонд 314Kопис 1а.е. 1лист 15
Договор между Българска земеделска и кооперативна банка – клон Пещера и кмета на с. Каменица (дн. Велинград) за отпускане на общински заем от 1 000 000 лв. по наредбата „за подпомагане постройката на горски пътища“. 1 дек. 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000083Пазарджикфонд 314Kопис 1а.е. 1лист 21
Препис от преписка между Главния секретар на Министерския съвет и Дирекция на администрацията към Министерство на вътрешните работи и народното здраве на XV-то постановление на МС от 1941 г., утвърждаващо решението на Общински съвет – с. Каменица (дн. Велинград) за сключване заем с Българска земеделска и кооперативна банка и условията по заема. 12–18 юни 1941 г.

25000084Пазарджикфонд 525Kопис 1а.е. 34лист 1
Писмо от българската община на кв. Вароша в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) до грънчарския еснаф в града за събиране на помощи за направа на подова настилка на църквата „Св. Богородица“. 12 ян. 1862 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000085Пазарджикфонд 445Kопис 1а.е. 56лист 1
Снимка на учители от селата Лесичово, Карабунар, Виноградец, Памидово, Динката, Мирянци и Щърково, взели участие при полагане на основния камък за възстановяване сградата на манастира „Свети Никола“ край с. Калугерово. Цели и полуфигури. Градско облекло и аксесоари. Фотография на Ст. Ц. Коларов и Ар. Я. Кожухаров – Татар Пазарджик. 15/19 см. 9 май 1898 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000086ПазарджикЧП 467лист 1
Снимка на митрополит Евстатий Зографски Пелагонийски в официално духовническо облекло и отличията на неговия сан. Полуфигура. 9,5/13 см. [1880 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
25000087ПазарджикЧП 468лист 2
Снимка на митрополит Евстатий Зографски Пелагонийски в официално духовническо облекло, с корона и жезъл, и отличията на неговия сан. Цяла фигура. 9,5/13 см. [1888 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
25000088Пазарджикфонд 12Kопис 1а.е. 6лист 26-27
Протокол от заседание на Градския общински съвет на Панагюрище, с обсъждане предстоящото посещение на пловдивския митрополит Натанаил в с. Калагларе (дн. Левски) на 11 октомври 1892 г. за освещаване на църквата и решение да бъде поканен да посети града. 8 окт. 1892 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000089Пазарджикфонд 369Kопис 1а.е. 1лист 64
Телеграма от пловдивския митрополит до архиерейските наместници на Пазарджик, Панагюрище и Пещера да отслужат тържествен молебен на 28 февруари 1895 г. по случай 25 години от учредяването на Българската екзархия. 20 февр. 1895 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000090Пазарджикфонд 523Kопис 1а.е. 4лист 1
Пощенска картичка от свещеник Д. Чукурлиев от Пловдив до Илион Петков в Татар Пазарджик, че на 3 юли е разгледано (вероятно от Пловдивския епархийски съвет) „заявлението и разреши ся съгражданието на манастиря „Св. Никола” в Калугерово…“ (разрушен през 1876 г.). 5 юли 1897 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000091Пазарджикфонд 453Kопис 1а.е. 119лист 4-5
Писмо от началника на Училищния отдел към Българската Екзархия в Цариград до Стефан Хаджирашков от Татар Пазарджик, за липса на вакантни учителски места, в отговор на негово запитване и запазен плик на писмото. 5 юли 1897 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
25000092Пазарджикфонд 369Kопис 1а.е. 2лист 15
Окръжно от пловдивския митрополит Теодосий до архиерейските наместничества в Пловдивска епархия, да отслужат благодарствен молебен на 23 април 1902 г. – Гергьовден, по случай 25 години от избирането на Екзарх Йосиф. 17 апр. 1902 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000093Пазарджикфонд 966опис 1а.е. 36лист 1
Снимка на първия ученически църковен хор на Окръжното V-класно училище „Иван Сергеевич Аксаков“ в Татар Пазарджик, с диригент учителя Д. Генев. Цели и полуфигури. Ученическа униформа и интересно градско облекло. 16,5/22,5 см. 24 апр. 1903 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000094Пазарджикфонд 13Kопис 1а.е. 97лист 1
Известие от кмета на Татар Пазарджик до гражданството за посещение на пловдивския митрополит Максим в града на 4 ноември 1906 г. с официална програма за неговото посрещане. 3 ноем. 1906 г.

25000095Пазарджикфонд 107Kопис 1а.е. 4лист 2
Протокол от събрание на видни брациговски граждани, кмета и председателя на църковното настоятелство на храма „Св. Йоан Предтеча“ в гр. Брацигово, с решение за сключване на заем за ремонт на църквата. 4 май 1908 г.

25000096Пазарджикфонд 324Kопис 1а.е. 14лист 1
Удостоверение на Михаил Дункин, жител на с. Баня-Чепино (дн. Велинград), за завършен шести клас на Солунската реална гимназия, издадено от гл. инспектор на Българската Екзархия в София. 26–31 авг. 1913 г.

25000097Пазарджикфонд 507Kопис 1а.е. 170лист 1
Снимка на двама пещерски свещеници, вляво от олтара на църквата „Св. Димитър“ – Пещера, снимани след погребението на Михаил Такев. Цели фигури. Свещеническо облекло. 8,5/13,5 см. [26 ян. 1920 г.]; 18 юли 1923 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
25000098ПазарджикЧП 613лист 1
Снимка на детска музикална китка „Божествена песен“ с ръководител свещеник Иван Кожухаров след концерт пред читалище „Виделина“ в Татар Пазарджик, Цели и полуфигури. Ученическо, градско и духовническо облекло. 15/10 см. [1924 г.]

25000099ПазарджикЧП 613лист 2
Снимка на детска музикална китка „Божествена песен“ – Татар Пазарджик, с ръководител свещеник Иван Кожухаров, след концерт. Цели и полуфигури. Интересно облекло: театрални костюми, народна носия и духовническо облекло. 11,5/8,5 см. [1926 г.]

25000100ПазарджикЧП 613лист 3
Снимка на детска музикална китка „Божествена песен“ – Т. Пазарджик, с ръководител свещеник Иван Кожухаров след представление на оперетата „Сирачето“. Цели и полуфигури. Театрални костюми, ученическо и духовническо облекло. 11/8,5 см. [1925 г.]
1  2   >