Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Крепостен акт за дарение на читалище “Виделина” от Градско общинско управление - Т. Пазарджик, 1898 г.Ф. 393К, оп. 1, а. е. 161

Фондът с най-ранни документи е заведен под N429К “Братя Петкови - Николаки, Георги, Иван и Костадин” - Т. Пазарджик. Съдържа 62 а. е. с крайни дати на документите 1833-1927 г. Братя Петкови са видни търговци, поддържали връзки с Цариград, Одрин и Пирот. Участват в подготовката на Априлското въстание 1876 г.

Най-ранният документ датира от 1833 г. - писмо (на гръцки език) от търговската фирма “Братя Петкови” - Т. Пазарджик, за доставка на стоки.
Интересни са документите от фонда на Кесарий Попвасилев - един от първите учители в Пазарджик - записки, слова, кореспонденция (1839-1862 г.). Тук се съхранява оригинално писмо от Неофит Рилски (1839 г.).

От 1850 г. е кондиката, с която се разрешава строеж на църквата в с. Черногорово.

Сред най-интересните фондове от К и С епоха са:

Учрежденски - важни свидетелства за историята на региона се съдържат във фондовете на Околийските и Градските общински управления - Пазарджик, Панагюрище и Пещера - за икономическия облик на селищата непосредствено след Освобождението, бунта на населението от Панагюрище в подкрепа на Съединението, дарителството, настаняването на бежанци от Тракия, използването на р. Марица като воден път, водоснабдяването и електрификацията на селищата, Деветоюнския преврат, провеждането на избори за общински съветници и народни представители, създаването и действията на бойните групи, дейността на земеделските дружби и др. Ценна информация се съдържа и във фондовете на: Окръжен съд - Пазарджик, Околийско агрономство - Пазарджик, Областна служба по горите и лова - Пещера, Мъжка гимназия “И. Аксаков” и Девическа гимназия “К. Величков” - Пазарджик, Народни читалища “Виделина” - Пазарджик и Панагюрище, читалище “Васил Петлешков” – Брацигово, Архиерейско наместничество - Панагюрище, Баташки водносилов път, “Биовет” - АД - Пещера, МОК “Асарел-Медет” - Панагюрище, Районна дирекция на горите – Пазарджик и поделенията й, колекция “Изборни документи от Пазарджишки регион”, Комплексна опитна станция – Пазарджик, “Ватия” АД – рудниците в Белово и Стрелча, Териториална проектантска организация, “Кристал” АД – Велинград и други.

Патент на ген. Гурко Мархолев от Цар Фердинанд, 1901 г. Ф. 553К, оп. 1, а. е. 8 Кондика за разрешаване строеж на църква в с. Черногорово, 1850 г. Ф. 69К, оп. 1, а. е. 1

Лични - Кесарий Попвасилев - възрожденски учител, семеен фонд “Хаджирашкови” - обществени и култури дейци преди и след Освобождението, Никола Ламбрев, Михаил Такев - политик и държавник, Бочо Загорски – сестрин внук на Васил Левски, Теодор Траянов - поет, Никола Фурнаджиев – поет, Димитър Бояджиев – поет, Райко Алексиев - писател-сатирик, художник-карикатурист, публицист, Стоян Бакърджиев - преводач, Георги Герасимов - художник, Лиляна Кошлукова - оперетна актриса, Любомир Христович - научен работник, проф. Стоимен Дъбов – офталмолог, проф. Атанас Божков – искуствовед, инж. Георги Терзов –кмет, избран през 1991 г. и други.

Архивът на ОК на БКП съдържа разнообразна информация във фондовете на Околийските комитети на БКП – Пазарджик, Пещера, Панагюрище. Запазените протоколи от заседания на бюрата, пленумите, конференциите, документите и материалите към тях съдържат информация за вътрешно-партийния живот, за стопански, социални, политически проблеми. Най-богата и ценна информация се съдържа във фонд №1Б – Окръжен комитет на БКП. Характерна е информацията за големи национални обекти МОК “Медет”, МОК “Асарел”, заводите “Оптикоелектрон”, каскада “Белмекен-Сестримо”, Научно-производствения лозаро-винарски комплекс – Септември. Поради спецификата на окръга, интерес за изследователите представляват решенията, програмите и др. за районите, населени с българо-мохамедани – Велиниградско, района на Сърница.

Списък на фондовете